Belgische markt halalvoeding geschat op 1,7 miljard euro

Zembla: “Sjoemelen met vlees”
Gezond eten maar niet te duur, mogelijk?
Show all

Belgische markt halalvoeding geschat op 1,7 miljard euro

Belgische markt halalvoeding geschat op 1,7 miljard euro

De Belgische halalvoedselmarkt heeft een waarde van circa 1,7 miljard euro. Dat blijkt uit een ruwe schatting door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, op basis van de Nederlandse markt. Het departement stelt een wildgroei aan certificeringsbureau’s vast.

Momenteel zijn er in België een tiental certificeringsorganismen voor halal actief, zo staat in het rapport “Halalvoeding in Vlaanderen: een verkenning”.
Elk heeft zijn eigen criteria en controlemethoden.

De wildgroei is het gevolg van het ontbreken van een algemeen aanvaarde (wettelijke) standaard voor halal, klink het. Daardoor neemt de vraag toe naar een halalnorm die zowel de producenten als de consumenten ten goede komt en het gebrek aan transparantie en wanpraktijken tegengaat. Dat kan bijvoorbeeld door een Europese of nationale standaard, een controleagentschap of via sectorale akkoorden tussen halalproducerende bedrijven en de betrokken spelers, zoals slachthuizen.

Halalproducten worden vooral verkocht bij de traditionele halaldistributiekanalen, zoals islamitische slagers en etnische speciaalzaken. Het rapport wijst er wel op dat supermarktketens zich meer en meer bewust worden van de halalmarkt en het potentieel ervan.

“Halal” voeding is toegestaan volgens de islamitische voorschriften (anders is het “haram”).
Zo is de consumptie van onder meer alcohol, varkensvlees, bloed en vlees dat niet volgens de islamitische voorschriften is geslacht, verboden.

In België leven naar schatting 630.000 moslims.
Wereldwijd zijn er naar schatting 1,6 miljard moslims, of bijna een kwart van de wereldbevolking.
De wereldwijde halalvoedselmarkt is naar schatting 632 miljard dollar waard (cijfers uit 2010) en vertegenwoordigt ongeveer 17 procent van de wereldwijde voedselmarkt.

Bron:deredactie

Belgische markt halalvoeding

halalvoedselmarkt

halalvoedselmarkt

halalvoedselmarkt

Belgische markt halalvoeding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *