Het recht van een zieke op ziekenbezoek
Volgorde marokkaans gangen menu
Show all

Altijd al de relatie koffie en beweging willen weten?

Altijd al de relatie koffie en beweging willen weten?

 

Er is een nieuwe folder uitgekomen waarin onderzoek is gedaan naar de relatie koffie en beweging.
In de folder “koffie en beweging”is een korte samenvatting van. Hierin geeft men onderstaande conclusies weer.

• Lage tot matige doses cafeïne (3 tot 6 mg per kg lichaamsgewicht)

verhogen de sportieve prestaties. Een hogere dosering leidt niet tot verdere
prestatieverhoging.
• Er is uitgebreide literatuur beschikbaar waarin het ergogene effect van
cafeïne bij duurprestaties wordt aangetoond.
• De onderzoeken naar de ergogene werking van cafeïne bij kortdurende,
intensieve beweging zijn niet eenduidig. Er zijn effecten van cafeïne
op kortdurende snelle beweging waargenomen, terwijl het effect op
krachtprestaties onduidelijk is.
• Cafeïne kan nuttig zijn voor sporten gekenmerkt door interval activiteit,
zoals teamsporten. Verbeteringen in prestaties zijn waargenomen bij interval
sprints op de fiets, in fijne motorische vaardigheden, zoals balbeheersing.
Bovendien vermindert cafeïne het gevoel van vermoeidheid.
• Het ergogene effect van cafeïne laat zich het beste verklaren door de
antagonistische werking van cafeïne op de adenosinereceptoren, met als
gevolg veranderde pijnperceptie, verminderde waargenomen inspanning en
minder vermoeidheid. Andere hypotheses zijn een direct effect van cafeïne
op de neuromusculaire functie, de uitscheiding van -endorfinen en de
substraatstofwisseling.
• Gelijktijdige inname van cafeïne en een koolhydraatoplossing leidt tot een
lichte maar significante verbetering van de duurprestaties

 

Download gratis de complete folder op de link  http://www.koffieengezondheid.nl/images/files/brochures/brochure_koffie_en_bewegen.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *