Broccoli, cranberrysap en olijfolie mogelijk effectief tegen de maagbacterie Helicobacter pylori

Artisjokken ideaal voor de vetverbranding en ontgiftend
Overgewicht nadelig voor sperma
Show all

Broccoli, cranberrysap en olijfolie mogelijk effectief tegen de maagbacterie Helicobacter pylori

Broccoli, cranberrysap en olijfolie mogelijk effectief tegen de maagbacterie Helicobacter pylori

 

Maaginfectie?

Broccoli remt Helicobacter pylori

 

Helicobacter pylori infectie is een grote boosdoener in het lichaam wanneer te veel ervan in de maag of dunne darm zit. Het kan leiden tot onder nader maagzweren en een vitamine B12 tekort
Vitamine B12 anemie kan het gevolg hebben waardoor sommige mensen anti-depressive gevoelens krijgen, vergeetachtigheid en zware vermoeidheid ontstaat.
Gekiemde broccoli remt significant de groei van Helicobacter pylori en vermindert de maagproblemen die de bacterie veroorzaakt, aldus dr. Akinori Yanaka uit Japan. Hij presenteerde de resultaten van het onderzoek op een congres georganiseerd door de American Association for Cancer Research in 2005.

Onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd onder 40 personen met een bewezen infectie met H. pylori. Twintig personen kregen gedurende twee maanden dagelijks 100 gram gekiemde alfalfa en de andere twintig kregen dagelijks 100 gram gekiemde broccoli.

De broccolikiemen waren twee tot drie dagen oud. Kiemen die twee tot drie dagen oud zijn, bevatten de meeste sulforafaanglucosinolaat, te weten 250 mg per 100 gram. Hoewel alfalfakiemen veel gelijkenis vertonen met broccolikiemen, missen ze deze stof die voor dit onderzoek zo belangrijk is.

De aanwezigheid van H. pylori werd bepaald met een ademtest en via de ontlasting. De mate van maagproblemen werd bepaald met behulp van een pepsinogeenbepaling in het bloed. Testen werden gedaan vóór de toediening, na twee maanden en twee maanden na stopzetting van de inname.

Resultaat
Na twee maanden werd een significante daling van de H. pylori gevonden in de broccoligroep.
Ook de hoeveelheid pepsinogeen verminderde drastisch. Er werd geen volledige eradicatie bereikt. De alfalfa had helemaal geen effect. Twee maanden nadat de broccolibehandeling was gestopt, waren alle waarden weer als voor het onderzoek.

Cranberrysap tegen H. pylori-infectie
Het drinken van cranberrysap blijkt een additioneel effect te hebben in de bestrijding van een Helicobacter pylori-infectie bij vrouwen.
Onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd met 889 patiënten die voor een infectie met H. pylori werden behandeld met een combinatie van een protonpompremmer en antibiotica (omeprazol, amoxicilline, clarythromycine [OAC]). Ze werden in drie willekeurige groepen verdeeld. De eerste groep kreeg gedurende 1 week OAC en tweemaal daags 250 ml cranberrysap gevolgd door 2 weken alleen cranberrysap. De tweede groep kreeg gedurende 1 week OAC en tweemaal daags 250 ml placebosap gevolgd door 2 weken alleen placebosap. De derde groep werd alleen gedurende 1 week met OAC behandeld.

Resultaat
De behandeling met OAC plus cranberrysap bleek bij vrouwen significant effectiever dan de behandeling met alleen OAC. De resultaten waren ook beter dan bij behandeling met AOC plus een placebodrank. Onder mannelijke patiënten echter was de effectiviteit van de behandeling met OAC plus cranberrysap niet-significant lager dan bij de andere twee behandelingen.

Olijfolie en zijn beschermend effect
Laboratoriumonderzoek toont aan dat fenolen afkomstig van extra vierge olijfolie opgenomen worden in het maagsap en enkele uren in de zure omgeving kunnen verblijven. Ook bleek dat de fenolen een sterke antibacteriële werking hebben tegen 8 stammen van de bacterie H. pylori.
Van de fenolen in de olijfolie bleek de dialdehyde-vorm van decarboxymethyl-ligstroside-aglycon de sterkste antibacteriële werking te hebben bij een concentratie van slechts 1,3 mg/ml.
Dit is bij een lagere concentratie dan bij fenolen afkomstig van thee, wijn en plantenextracten.

Deze experimenten zijn een aanwijzing dat extra vierge olijfolie mogelijk een rol kan spelen bij het voorkomen van maagzweren en maagkanker.

 

 

Broccoli, cranberrysap en olijfolie mogelijk effectief tegen de maagbacterie Helicobacter pylori

Comments are closed.