De invloed van stress tijdens vervoer op vleeskwaliteit

Verdoofd slachten diervriendelijk?
Halal mozzarella uit Italië
Show all

De invloed van stress tijdens vervoer op vleeskwaliteit

Onderzoek:De vleeskwaliteit bij varkens en stress voor het slachten

2011 Claesen, Marianne
Bachelor in agro- en biotechnologie

Een interessant artikel waarin men onderzoek deed naar de invloed van stress op de vleeskwaliteit.

Samenvatting
 

De consument heeft graag een lekker stukje varkensvlees op zijn bord, maar vanaf welk ogenblik kunnen we spreken van een kwalitatief hoogstaand product? Het is een subjectief begrip, maar aan de hand van metingen en testen kan dit objectief benaderd worden. Dit eindwerk handelt over de beoordeling van varkensvlees en zijn deficiënties.

Er zijn afwijkingen die de kwaliteit van het vlees negatief kunnen beïnvloeden
Bij de omzetting van spieren naar vlees gebeuren tal van biochemische processen.
Door acute of chronische stress bij de varkens kunnen deze processen verkeerd lopen.
De afwijkingen die hierdoor ontstaan zijn PSE vlees en DFD vlees.

Er zijn verscheidene manieren om te meten of het vlees deze afwijkingen heeft.
Om de kwaliteit van het varkensvlees te garanderen, werd tien jaar geleden in België een kwaliteitslabel ingevoerd:
het Certuslabel.

Het vlees van een varken met dit kwaliteitslabel zou van optimale kwaliteit moeten zijn. In dit onderzoek werden varkens opgevolgd in het slachthuis te Genk. Tussen 2 september en 21 oktober 2010 werden 1977 varkens, verdeeld over 26 loten, geobserveerd tijdens 10 slachthuisbezoeken.
Tijdens de 17 verschillende transporten werden 7 verschillende chauffeurs waargenomen. De observaties startten wanneer de vrachtwagen op het bedrijf aankwam. Zowel Certus als niet-Certus varkens werden geobserveerd.

Per lot werden er gemiddeld 41,7 pH-metingen uitgevoerd om de vleeskwaliteit na te gaan.
Er werden tal van parameters geobserveerd en gemeten. Na statistische analyse werd het duidelijk welke parameters invloed hadden op de eindkwaliteit.

Deze parameters waren: de temperatuur van het karkas (°C), het maximale geluidsniveau bij het drijven naar de verdoving (dB(A)), het minimale en maximale geluidsniveau bij de verdoving (dB(A)).
Twee van de zeven chauffeurs werden met elkaar vergeleken, omdat deze twee chauffeurs frequent werden geobserveerd. Hierdoor kon een beeld gevormd worden over een eventueel verschil tussen de twee chauffeurs, representatief voor de wijze van transporteren, in relatie tot de vleeskwaliteit.

Uit de metingen bleek dat varkens met het Certus-label significant minder PSE-vlees hadden.
Tevens werd het duidelijk dat er een significant verschil was tussen de twee chauffeurs.
Dit kan te wijten zijn aan verscheidene factoren, waaronder: rustig lossen, aantal uitglijdende dieren tijdens het lossen en het al dan niet gebruik van een drijfmiddel.

Onderzoek op pdf bestand te downloaden op:
http://doks2.khk.be/eindwerk/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SKHKff8080812c40b6fa012c839b202d07f5

 

Aan de hand van bovenstaand artikel vraagt Voorlichtingsbureau Halalvoeding zich af of dezelfde effecten ook het geval zijn bij andere dieren zoals kippen, runderen en schapen.
Mogelijk misschien erger of niet. Het zou mooi zijn als daar meer onderzoek naar gedaan zou worden aangezien het goed vervoeren en zorg voor dieren een belangrijke rol speelt.
Dieren behoren namelijk voor de slacht niet in stresstoestand te zijn.

vleeskwaliteit

vleeskwaliteit

Comments are closed.