Hoe staan andere landen tegenover de nieuwe wetgeving omtrent verdoofd slachten?

Halal in Nederland
Eetstoornissen bij moslimjongeren
Show all

Hoe staan andere landen tegenover de nieuwe wetgeving omtrent verdoofd slachten?

Verdoofd slachten!

 

Kipslachten op europees niveau nog halal anno 2013?
Voorlichtingsbureau Halalvoeding is druk met zijn vrijwilligers
informatie in te winnen hoe moslims in andere europese landen tegen de
nieuwe verdovingswet aankijken die in Nl actief zal zijn per 1 januari 2013.
Momenteel zijn we druk bezig om in kaart te brengen hoe Duitsland tegen de nieuwe wetgeving aankijkt.
In Duitsland is men met een team van theologen en voedingskundigen bezig om een oplossing te vinden voor de nieuwe situatie.
Eind januari 2013 hebben ze wat concretere informatie en zullen u op de hoogte hiervan houden.

Hoe is de ontwikkeling nu in Nederland?
Voorlichtingsbureau Halalvoeding heeft regelmatig informatie uitwisseling met
CMO, bepaalde certificeringsbureau’s en sommige moskeeen om de consument te voorzien van de nieuwe ontwikkelingen omtrent de wetgeving en wat de gevolgen ervan zullen
zijn in de praktijk.
CMO zet zich momenteel achter de schermen in zowel Nederland als Europa voor zo ver mogelijk in voor een overgangsperiode waarin slachthuizen kunnen overstappen tot door moslims gedragen halal-verantwoorde manieren van verdoven.
Vandaar dat wij hen benaderen.

Veel vraagtekens nog rondom de nieuwe verdovingstechniek

Voorlichtingsbureau Halalvoeding stelt veel vraagtekens bij de nieuwe slachtmethode
die mogelijk ingevoerd zal worden bij sommige halalslachthuizen.
De reden hiervoor is, is dat het onderzoek van de wetenschapper Lambooij, er
voor zorgde dat we niet meer onverdoofd halal mochten blijven slachten doordat zijn onderzoek gebruikt werd door de overheid.
Nu wordt weer deze wetenschapper gebruikt om aan te tonen dat de nieuwe slachtwijze
middels elektrisch kopshock diervriendelijker zou zijn en nieuw onderzoek van hem
wordt gebruikt als bewijsvoering voor een nieuwe verdovingstechniek die halal wordt
genoemd.
Door het artikel “Wetenschap misbruikt in slachtdebat ” in Trouw
heeft een hoogleraar van AMC duidelijk laten zien dat de wetenschapper Lambooij nooit dierenwelzijn heeft onderzocht maar bepaalde reacties op hartslag bijvoorbeeld wat niet direct met dierenwelzijn te maken heeft.
Op de vraag die Voorlichtingsbureau Halalvoeding stelde aan Lambooij tijdens het Europees Halalvoeding Congres, of er ook rekening is gehouden met de hoeveelheid bloedverlies na slachten, kon Lambooij geen antwoord geven.
Op de vraag of er onderzoek is gedaan naar dierenwelzijn en of de hoeveelheid bloedslagen per minuut na slachten niks zegt of dierenwelzijn, was zijn reactie;..”ja.. wat is
dierenwelzijn eigenlijk? Iedereen verstaat daar wat anders onder”

Er zijn diverse onderzoeken internationaal die aantonen dat verdoofd slachten
niet direct wat zegt over dierenwelzijn. Er is meer onderzoek nodig in het belang van
dier en mens.

Voorlichtingsbureau Halalvoeding verwacht meer onderzoek naar de betrouwbaarheid van deze verdovingswijze aangezien de kans op dood gaan toch bestaat.

Veel kennis op gebied van voedingwetenschap en medische kennis rondom slachten is bij veel halalcertificeerders internationaal beperkt nog en zou meer aandacht moeten krijgen.
Meer samenwerking tussen wetenschappers en fatwacommitees is een mooie ontwikkeling waar onder andere wetenschapper Dr.Hani uit Koeweit druk mee bezig is om op de kaart te zetten bij fatwacommitees en certificeerders.
De discussie rondom verdoofd slachten is in ieder geval nog lang niet afgelopen.

 

 

verdoofd slachten in Ned

verdoofd slachtenerland

verdoofd slachten

verdoofd slachten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.