Moge Allah ons de maand Ramadan doen bereiken ….In’sha’Allah

Vakantie naar Marokko? Interessante gezondheidstips!
Taraweeh gebeden ideaal voor je spijsvertering!
Show all

Moge Allah ons de maand Ramadan doen bereiken ….In’sha’Allah

Kijkend door het open raam waarin de sterren stralen in de avond, de wind door de bomen waait in de vochtige warme lucht.
Denkende aan de maand die gaat komen en twijfel. Een benauwd gevoel die me bekruipt dat het nog maar over een paar dagen is. De vraag die maar blijft rondfladderen in de nacht:
“Zijn we er echt klaar voor?”
Welke doelen zal ik gaan bereiken? Hoe kan ik deze vrijheid van tijd nu invullen nu het zomervakantie is en zee van tijd is maar de tijd toch zo snel gaat.
Ik smeek Allah om kracht. Om deze mooie maand vol zegeningen waarin wij deze mooie maand zullen vullen met zoveel mogelijk goede daden en de quraan meer te lezen, de avonden en nachten veel te kunnen bidden en mooie lezingen te kunnen bijwonen.
Elkaar helpen in het geven van advies en kennis en rust kunnen vinden in onszelf .
Geduld zal beproefd worden in deze maand en zorg voor kinderen extra belangrijk die klaargestoomd zullen worden voor het nieuwe schooljaar die na deze maand komt.
Allah, geef ons deze kracht in tijden van vermoeidheid en zwakte.
Allah, maak onze dagen standvastiger om de maand Ramadan succesvol te maken
Allah behoud onze gezondheid om te kunnen blijven vasten en onze wilskracht sterker te maken
Allah geef ons rust in onze harten en versterk onze broeder en zusterschap en dat onze familiebanden sterker zullen worden.
Belangrijkste is dat wij na de ramadan er sterker uitkomen en deze zullen vieren met uw zegeningen die op ons zullen dalen in het laatste mooie speciale ramadangebed op al 3ied (ontvastingsfeest)
Allah, Laat ons de vruchten plukken in de mooie maand ramadan en de zoetheid (halwat al imaan) van imaan weer proeven en onze dua’s verhoren van ieder die U smeekt om hulp en genade.
Schenk ons een goede gezondheid en geef ons kracht,geduld en moed in tijden van moeilijkheden en beproevingen des levens!
Ameen

Comments are closed.