De Vlaamse meerderheid bereikte een politiek akkoord om vanaf 2019 een verbod op onverdoofd slachten in te voeren. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) sprak van een ‘historisch akkoord’. De vraag die we hebben is met wie ze een akkoord hebben gesloten en over de moslims en joden heen een akkoord gemaakt. Zeer verdacht en manipulerend waarbij ze claimen dat verdoven diervriendelijker zou zijn dan onverdoofd wat wetenschappelijk onjuist is.

In zijn reactie ‘herinnert het Executief van de Moslims van België (EMB) eraan dat de moslimmedeburgers die de islam belijden, groot belang hechten aan het belang van het dierenwelzijn. Dit principe is ingeschreven in de essentie zelf van de islamitische praktijken en filosofie.’

‘Het EMB betreurt evenwel dat sommige geruchten laten verstaan dat er een eventuele instemming zou zijn van het EMB ten opzichte van de methode van de verdoving. Deze geruchten zijn niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Het EMB had ten andere een nota gestuurd aan de heer Vanthemsche waarin werd onderlijnd dat zowel de principes van de islam inzake dierenwelzijn als de noodzaak van de rituele keling moesten behouden blijven’, gaat de mededeling verder. ‘De moslims wensen ook halal voeding te kunnen gebruiken, dat wil zeggen voeding conform hun riten en religieuze overtuiging’, luidt het nog.

‘Het EMB, de Raad der Theologen en de Coördinatieraad van de islamitische instellingen van België (CIB) staan open voor een dialoog met de moslimgemeenschap van België en de overheid om te komen tot een oplossing met respect zowel voor het dierenwelzijn als voor de godsdienstvrijheid van de moslimburgers’, besluit de mededeling.

Persbericht

Brussel, 29 maart 2017

Het EMB reageert op het akkoord van de Vlaamse regering betreffende het verbod van de keling zonder voorafgaande verdoving vanaf 1 januari 2019.

Het Executief van de Moslims van België (EMB) heeft via de media kennis genomen van het akkoord van de Vlaamse regering op 29 maart 2017 betreffende het verbod van de keling zonder voorafgaande verdoving vanaf 1 januari 2019.

Dit akkoord zou het gevolg zijn van de aanbevelingen die zouden zijn opgenomen in het rapport overhandigd door de Heer Piet Vanthemsche, aangeduid als bemiddelaar door de Heer Ben Weyts, Vlaams Minister voor dierenwelzijn.

Het EMB herinnert eraan dat de moslimmedeburgers die de islam belijden, groot belang hechten aan het belang van het dierenwelzijn. Dit principe is ingeschreven in de essentie zelf van de islamitische praktijken en filosofie. Het EMB betreurt evenwel dat sommige geruchten laten verstaan dat er een eventuele instemming zou zijn van het EMB ten opzichte van de methode van de verdoving. Deze geruchten zijn niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Het EMB had ten andere een nota gestuurd aan de Heer Vanthemsche waarin werd onderlijnd dat zowel de principes van de Islam inzake dierenwelzijn als de noodzaak van de rituele keling moesten behouden blijven.

De moslims wensen ook halal voeding te kunnen gebruiken, dat wil zeggen voeding conform hun riten en religieuze overtuiging.

In 2010 heeft de Raad der Theologen een negatief advies gegeven betreffende de verdoving. Haar positie is niet veranderd.

De Raad is wel bereid alle pistes te onderzoeken die kunnen leiden tot een verbetering van het dierenwelzijn, en die zo veel mogelijk het dierenleed inperken.

Het EMB, de Raad der Theologen en de Coördinatieraad van de islamitische instellingen van België (CIB) staan open voor een dialoog met de moslimgemeenschap van België en de overheid om te komen tot een oplossing met respect zowel voor het dierenwelzijn als voor de godsdienstvrijheid van de moslimburgers.

Salah ECHALLAOUI
Voorzitter EMB

Taher TUJGANI
Voorzitter Raad der Theologen

Coskun BEYAZGÜL
woordvoerder CIB

Zie video

JOODSE GEMEENSCHAP
Ook vanuit de joodse gemeenschap wordt afwijzend gereageerd. Joods Actueel polste bij de Europese Raad voor Koosjer Slachten naar een reactie op het voorstel. ‘Ze zijn er niet heel blij mee, want het is niet in overeenstemming met de joodse wetgeving’, zegt hoofdredacteur Michael Freilich. ‘Ze zullen het akkoord bestuderen en bekijken of ze verdere stappen kunnen ondernemen.’

Maar voor Freilich maakt het akkoord ook duidelijk dat de joodse gemeenschap nu al moet nadenken over wat ze zal doen als het verbod er komt. ‘Gaan we in dat geval voor koosjer slachten naar Wallonië, waar het wel nog kan? Het gaat slechts om een beperkt aantal van 630 dieren per jaar, een aantal dat nauwelijks impact heeft op slachten bij ons. Ook invoer vanuit andere landen, zoals Nederland, kan een optie zijn.’

‘We begrijpen de bezorgdheid die er leeft in Vlaanderen over dierenwelzijn’, besluit Freilich. ‘Mogelijk bestaat er een verkeerd beeld over koosjer slachten vanwege wantoestanden die opduiken bij niet-koosjer slachten. Wij gaan in elk geval niet beginnen clandestien te slachten. We willen duidelijk stellen dat we loyale burgers zijn. Als de wet er komt, zullen we ons aan de wet houden, al zal het niet ter harte zijn vanwege de problemen die ze doet ontstaan.’*

Inmiddels zijn er ook 2 actieve petities gaande tegen de aanvallen op het onverdoofd halal en kosjer slachten in Nl en Belgie

Deze zijn Petitie Belgie en Petitie Waarborg onverdoofd slachten!