PvdD; mensonterend en anti-semitisch bezig in halalmarkt vanwege verkiezingen

Halal certificering in kaart
Istihalah: Analysis on The Utilization of Gelatin in Food Productsmore
Show all

PvdD; mensonterend en anti-semitisch bezig in halalmarkt vanwege verkiezingen

Partij van de Dieren mensonterend en anti-semitisch bezig in halalmarkt vanwege verkiezingen
Partij van de Dieren mensonterend en anti-semitisch bezig in halalmarkt vanwege verkiezingen middels weer verbod op onverdoofd slachten te willen gaan invoeren. Dit onder het momvan dierenwelzijn terwijl er andere belangen in het spel zijn.
Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren gaat het na paar jaar geleden weer proberen:

een verbod op onverdoofd slachten voor zowel halal en koosjere slachterijen

Zodra de Eerste Kamer van samenstelling is veranderd na de Provinciale verkiezingen in mei 2015, gaat Thieme er weer voor.
Er komt weer een nieuw wetsvoorstel om nu voorgoed het onverdoofd slachten de nek om te draaien in Nederland.

Eerder was er een meerderheid in de Tweede kamer om onverdoofd slachten af te schaffen, maar de Eerste Kamer keurde het wetsvoorstel af. Er was veel rumoer rond deze wet.
Islamitische en joodse organisaties waren boos en voelden zich aangetast in hun vrijheid van godsdienst als ritueel onverdoofd slachten verboden zou worden. Vooral ook wetenschappelijk gezien zijn er geen bewijzen dat onverdoofd slachten dieromvriendelijk zou zijn maar juist het omgekeerde bij verdoofd slachten gaat enorm veel mis. Er is geen reden om dit wetsvoorstel in te dienen want is geen onderbouwing voor vanuit onafhaneklijk wetenschappelijk onderzoek.

Europees commissaris voor Gezondheid Tonio Borg veroordeelde het verbod door te zeggen dat het “in tegenspraak is met de Europese wetgeving” als reactie op het verbod in Denemarken afgelopen maand.

Naast verbod ook etiketteringsplicht

Staatssecretaris Henk Bleker stelde destijds een convenant voor om dieren niet langer dan 45 seconden te laten lijden, een soort tussenoplossing. Aan dit plan wordt nog steeds gesleuteld, maar Thieme vindt dit te slap: ” Het convenant is nog steeds niet echt in werking, we weten nog steeds niet hoeveel dieren er onverdoofd worden geslacht, er is geen etikettering dus de consument weet ook niet of je halal of koosjer vlees eet.”  “Halal vlees is een exportproduct voor Nederland maar komt ook in de voedselketen terecht zonder dat mensen weten dat ze onverdoofd geslacht halal vlees eten. Dit gebeurt als het vlees niet kan worden afgezet als halal, wij willen naast een verbod ook een etiketteringsplicht” aldus Thieme op Eenvandaag.

Verbod in Denemarken

In Denemarken ging de kogel onlangs door de kerk: in dit land is onverdoofd slachten niet meer mogelijk. In de wet is het daar niet vastgelegd, maar een uitspraak van het ministerie van Landbouw is genoeg. Ook daar zijn islamitische en joodse organisaties boos. Denemarken is het vijfde Europese land waar onverdoofd slachten niet meer kan.

Interessante conversatie in Denemarken omtrent onverdoofd slachten vanuit islamitisch en joods perspectief.

verbod op onverdoofd slachten

verbod op onverdoofd slachten

verbod op onverdoofd slachten

 

verbod op onverdoofd slachten

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *