Halal productinformatie
327.000 meisjes en jongens krijgen vaak geen gezond eten in Nederland
Show all

Stoppen met roken ook na 40e levensjaar zinvol!

Stoppen met roken ook na 40 jaar zinvol
Arts-onderzoeker Firdaus Mohamed Hoesein van het UMC Utrecht heeft in zijn proefschrift
geconcludeerd dat mensen die al veertig jaar roken het absoluut zinvol is om te stoppen.
Hun longfunctie gaat daardoor minder hard achteruit volgens recent onderzoek.

Mohamed Hoesein analyseerde de gezondheid van deelnemers aan de NELSON-studie.
Daarin worden ruim 2200 huidige en voormalige zware rokers via een CT-scan onderzocht op longkanker.
De deelnemers krijgen tweemaal een longfunctietest, zowel bij het begin van het onderzoek als drie jaar later.
Bij patiënten met longziekte COPD gaat de longfunctie snel achteruit.
Gemiddeld waren de deelnemers 60 jaar en hadden ze 40 jaar lang een pakje sigaretten per dag gerookt.
De helft van de mensen stopte met roken voor het begin van het onderzoek, ze hadden geen COPD.

Slechtere longfunctie
Van deze zogenaamde ‘gezonde rokers’ vergeleek Mohamed Hoesein de longfunctie in de loop van de tijd.
Van deze zware rokers blijkt de longfunctie in de loop van drie jaar aanzienlijk te verslechteren.
Die daling gaat echter een stuk langzamer bij de mensen die meer dan een jaar gestopt waren met roken.

De daling nam niet nog verder af bij de mensen die meer dan 4 jaar gestopt waren. “Het betekent dat stoppen met roken ook nog zin heeft bij hele zware rokers”, legt Mohamed Hoesein uit.
“Ook mensen met veertig pakjaren zouden moeten stoppen. Daardoor verkleinen ze de kans dat ze COPD krijgen.
Deze chronische longziekte is soms dodelijk, niet te genezen en leidt vaakt tot ernstige invalideit.”

CT-scan

Uit het onderzoek blijkt ook dat zware rokers met een normale longfunctie soms ook al emfyseem hebben dat alleen op een CT-scan zichtbaar is.
Emfyseem ontstaat als longblaasjes stuk gaan en is een van de oorzaken van COPD.
Bij deze patiënten verslechteren de longen gedurende drie jaar sneller dan gemiddeld.
COPD (‘chronic obstructive pulmonary disease’) is een chronische longziekte.

Patiënten hoesten veel, geven slijm op en kampen met kortademigheid bij inspanning. Ongeveer eenvijfde van alle rokers ontwikkelt COPD terwijl ongeveer één procent longkanker krijgt. COPD komt in Nederland en wereldwijd steeds vaker voor.

In tegenstelling tot andere chronische ziekten sterven ook steeds meer mensen aan de aandoening. In Nederland lijden ruim 300.000 mensen aan COPD [in 2003].
Een goede behandeling bestaat niet, behalve luchtwegverwijdende medicijnen en ontstekings¬remmers.
Bij een longfunctietest wordt de hoeveelheid lucht gemeten die iemand in een seconde maximaal kan uitblazen.

Mariam Aaras

Comments are closed.