Vraag: Is penschot op kalveren en runderen voordat het halalgeslacht toegestaan?

Is het wel goed zoveel paranoten te eten?
THE MEAT LAWFUL AND UNLAWFUL IN ISLAM
Show all

Vraag: Is penschot op kalveren en runderen voordat het halalgeslacht toegestaan?

Vraag: Is penschot op kalveren en runderen voordat het halal geslacht toegestaan?
Antwoord:
Wij zijn middels research hier al een paar jaar mee bezig.
Voorzover wij de informatie hebben is het niet iets van de soennah noch dat het volgens de quraan zou mogen.
Juist het tegendeel is wat we meer vinden. Wetenschappelijk gezien zijn de hersenen volledig verbrijzeld inwendig en is het dier niet meer in staat om signalen af te geven om het hart het bloed er goed uit te laten pompen.
Het dier is stervende en zou men dus het slachten tijdens al dood of lijden aan dood de keel nog eens doorsnijden waarvan de grote vraag is of dat diervriendelijk is.
Wat betreft dierenwelzijn discussie zijn hier veel vraagstukken over maar ook het gezondheidsapect ervan.Veel geleerden en certifieerders hebben penschot niet meer toegestaan maar er zijn toch certificeerders die de penschot hebben goedgekeurd met de gedachte dat het dier niet helemaal nog dood zou zijn op basis van de blik van de ogen en slachten erna halal.
Dit is erg twijfelachtig en zijn het aan het uitzoeken of dit werkelijk als halal beschouwd mag worden.
Wij hebben inmiddels diverse halalorganisaties en geleerden benaderd en wachten de resultaten af.
Vanuit wetenschappelijk oogpunt en vanuit islamitisch perspectief is er ook goede uitleg op

schema

Plaatje: op basis van een onderzoek in verleden was het niet toegestaan volgens diverse fatwa councils.

Men verwijst vaak wanneer het om penschot gaat naar onderstaande aya in de quraan waarin het verboden is om een dood dier en door met geweld geslagen of harde val het dier halal te slachten.

Surah  Al-Maidah (5:3)

“Forbidden to you (for food) are: dead meat, blood, the flesh of swine, and that on which hath been invoked the name of other than Allah, that which hath been killed by strangling, or by a violent blow, or by a headlong fall, or by being gored to death; that which hath been (partly) eaten by a wild animal; unless ye are able to slaughter it (in due form); that which is sacrificed on stone (altars); (forbidden) also is the division (of meat) by raffling with arrows: that is impiety.”

Volgens de nederlandse wet is onverdoofd slachten voor halal toegestaan en hoeven we penschot in Nl  niet toe te passen.
De boxen waar de runderen in gezet worden zijn goed uitgerust om zo veilig mogelijk te slachten volgens diervriendelijke wijze.
Wat betreft export past men penschot toe  en is de vraag wat de reden is dat men penschot toepast en dat als halal bestempelen.

Insha Allah zullen we binnenkort meer informatie hebben zowel vanuit gezondheidsaspect, visie van exportlanden omtrent halal en penschot en fiqhdeskundigen.

Mocht men meer info hebben, welkom!
Voorlichtingsbureau Halalvoeding

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *