Wat is stremsel in kaas?

Is wijnsteenzuur halal?
11/06/2013
E920 L-Cysteïne uit mensenhaar?
13/06/2013
Show all

Wat is stremsel in kaas?

Wat is stremsel en is kaas met stremsel halal?

Sommige moslims zijn verontrust over het feit dat bij de bereiding van normale kaas, boter en karnemelk dierlijke enzymen (stremsel) toegevoegd worden die van niet islamitische geslachte kalveren afkomstig zijn.
Zij vragen zich dan af in hoeverre het toegestaan is om deze kaas te gebruiken.


Wat is stremsel?

Stremsel wordt bereid uit de lebmagen van nuchtere kalveren (niet-islamitisch geslacht), men spreekt ook wel van lebstremsel.
Tijdens de rijping zorgt stremsel voor de afbraak van het eiwit in kleinere moleculen. Hierdoor veranderen de smaak en consistentie van de kaas.

Werking stremsel 
De toevoeging van stremsel aan de melk verandert de melk na betrekkelijk korte tijd van een vloeistof in een vaste stof. Smaak, kleur en geur van de melk veranderen hierbij niet. Tijdens het stremmen wordt de melk langzaam dik. Het stremsel tast het belangrijkste eiwit van de melk (kaasstof of caseïne) aan. De aangetaste kaasstof vergroeit tijdens dit proces tot een min of meer vaste massa. De kaasstofdeeltjes vormen strengen. Zo ontstaat er een groot netwerk, welke tevens de vetbolletjes en de wei omsluit. De melk is gestremd .

Hoeveel stremsel? 
Per 100 liter te verkazen melk wordt nu 25 ml. stremsel toegevoegd om de melk te laten stremmen (dik worden).
Stremsel is een enzymen preparaat dat de melk scheidt in het vaste gedeelte (wrongel) en het vloeibare (wei)
Dit is dus een ¼ promille.  Of 1 liter op 4.000 liter.

Wat is Wei? 
Wanneer het snijden van de wrongel is voltooid worden de messen stilgezet en laat men de wrongel bezinken. Nu kan een deel van de vrijgekomen wei worden afgetapt en wel één derde deel van de hoeveelheid kaasmelk.

Wei als afvalproduct
Op het eerste gezicht is wei een afvalproduct van het kaasbereidingsproces. Op veel kaasboerderijen wordt de wei aan opgroeiende kalfjes of varkens gevoerd. Wei bevat ongeveer 69 gram aan droge stof per liter, waardoor het een goede voeding voor deze dieren is. Voordat de wei als voeding naar de dieren gaat kan het ook nog door een centrifuge gaan, waardoor uit de wei de achtergebleven room kan worden verkregen. Van deze room kan boter gemaakt worden.

Boter maken

Voor het maken van boter is room nodig. Als regel geldt dat van 100 kg verkaasde melk, ongeveer 400 gram weiboter te maken is. Door de ronddraaiende kracht van de van de centrifuge wordt het achtergebleven room gescheiden van de restwei. De room wordt tot boter verwerkt in de boterkarn. De boterkarn is ronde ton waarin de room ongeveer een half uur moet ronddraaien. Door het continu bewegen van de room ontstaat langzamerhand een gele stevige vettige massa (boter) een wittige vloeibare massa (karnemelk). Door de boter te scheiden van de karnemelk en vervolgens de laatste vocht resten uit de boter te kneden, hou je echte boter over.

Feiten

  • Stremsel zijn spijsverteringsenzymen, afkomstig vanuit de lebmaag van een kalf.
  • Stremsel is geen vlees, is geen bloed, is geen melk, maar zijn enzymen
  • Leer wat gelooid is van een niet-islamitische geslachte koe is toegestaan.
  • Wijn is verboden en Haraam, maar als deze veranderd wordt naar azijn is het toegestaan en Halal.
  • Op 4.000 liter melk wordt 1 liter stremsel toegevoegd.
 • Nadat het stremsel de melk heeft laten stremmen wordt 1/3 van al het vloeibaren w.o. dus ook eventuele stremsel weegt (WEI) weggehaald
 • Als het stremsel in de kaas zou achterblijven, wat ik betwijfel, dan is de verhouding 1 liter stremsel op 6.000 liter.
 • Als 2 mensen die djoenoeb zijn (lichamelijk onrein na intiem contact) in 216 liter water of meer (2 grote kruiken, Qullatayn) ondergedompeld zouden worden, dan wordt het water niet als onrein beschouwd
 • Het is niet zo, volgens de Islam, dat 6.000 liter water onrein kan worden door de vermenging van 1 liter (‘vies’ water)

Fatwas rondom kaas
Er zijn 2 verschillende meningen over stremsel van het dode dier.
Zo is er in mei 1995 uitspraak gedaan door het Achtste Medische Colloquium betreffende de rechtspraak van de Islamitische Organisatie van de Medische Wetenschappen, dat gehouden werd in Koeweit:

“Kaas die gebonden wordt met stremsel van het dode dier waarvan het vlees mag gegeten worden, is rein en het is toegestaan te consumeren”

Merendeel van de geleerden verklaren kaas als halal vanuit onder andere de onderstaande uitspraken:

Imaam Aboe Haniefaa , overgeleverd van Imaam Ahmed, stellen dat het stremsel dat afkomstig is van kadavers die niet zijn geslacht volgens de Shari’ah toch rein (taahir) zijn.
Dit is tevens de mening die ibn Taymiyyaah als het meest correct beoordeelde in al-Fataawa (21-102), waarbij hij zei:
“Het is correct dat hun kaas (van de ongelovigen) halaal is, en dat het stremsel en de melk van dode dieren rein (taahir) is.”

Het is overgeleverd dat in de meeste hadith verzamelingen van Abdullah ibn Umar (moge Allah over hem en zijn vader tevreden zijn) er kaas was gebracht naar de Profeet (v.z.m.h.) tijdens de Taboek oorlog.
Hij (v.z.m.h.) vroeg om een mes en zei vervolgens “Bismillah” (In de naam van Allah) en sneed de kaas (Abu Dawud).

Daarentegen waren er rechtsgeleerden van Shafiítische, Malikitische en Hanbalitische scholen die stremsel( infaha) van het dode dier dat niet halalgeslacht is, als onrein beschouwden en niet toegestaan  te consumeren volgens het boek “Al-Mawad al Muharrama wal-Najisa fil-Ghadha wal -Dawa.”

Verder onderzoek of deze uitspraken nog geldig zijn is verder nodig.

Vegetarisch kaas verkrijgbaar
Sommigen geven daardoor de voorkeur aan vegetarische kaas of halalgecertificeerde kaas waarvan het enzym uit lebmagen van halalgeslachte runderen komt.
Vegetarisch (microbieel) stremsel is vervanger voor natuurlijke stremsel.
Deze producten zijn ook op de Nederlandse markt verkrijgbaar.

Wanneer stremsel uit varkensmagen wordt gewonnen, horen wij graag meer info.

Kaas promoten?
Bent u een bedrijf en wilt u uw halal/ of vegetarische kaasproduct promoten? Mail gerust naar info@ikeethalal.nl

 

stremsel--kaas-halalemsel

 

 Stremsel  kaas halal

 Stremsel  kaas halal

Stremsel  kaas halal

Comments are closed.