World Halal Council accepteert gasverdoving niet

Saudi Arabia Offers Billion Dollar Opportunity for Halal Cosmetics Products
Zembla: “Sjoemelen met vlees”
Show all

World Halal Council accepteert gasverdoving niet

World Halal Council accepteert gasverdoving niet alvorens de halalslacht

WHC, World Halal Raad, die zich het overkoepelende orgaan van Halal certificeerders wereldwijd noemt,
hield haar 11e meeting in het Ramada Plaza Otel in Istanbul op 8 september 2013.

WHC leden besloten unaniem dat gasverdoving van dieren vóór het slachten  onaanvaardbaar is omdat het een niet-islamitische en wrede manier van doden van dieren is.

Sommige Europese landen zijn onlangs opgelegde wetten van kracht gegaan waardoor gasverdoven is toestaan​​. Echter, gasverdoven is niet aanvaardbaar met alle middelen en WHC leden hebben nog nooit zulke methoden van doden aanvaard.

Islam verbiedt het eten van kadaver (dode dieren) en het resultaat (of het doel) van gasverdoven is alleen om het dier te doden.

WHC zal geen organisatie , groep of land die gasverdoving accepteert accepteren als lid
en daarnaast zal elke halalcertificeerder, die het mogelijk maakt dergelijke niet-islamitische  manieren toe te passen zal publiekelijk bekend gemaakt worden en worden veroordeeld, aldus WHC.

Voorlichtingsbureau Halalvoeding is nog aan het uitzoeken wie WHC vertegenwoordigt en hoe zij tot deze fatwa zijn gekomen. Tevens is de vraag hoe sommige leden van WHC die gasverdoving voorheen halalcertificeerden nu deze fatwa in de praktijk gaan toepassen.
Daarnaast zijn wij ook benieuwd naar de visie van andere organisaties zoals de World Halal Food Council in Maleisie en OIC in Dubai die onlangs verhuisd is van Dubai naar Jedda door reorganisatie.

Belangrijk is of er recente wetenschappelijke onderzoeken zijn geweest alvorens men tot de fatwa kwam.
Er is ooit eerder een onderzoek gedaan bij Stork naar gasverdoving en zijn benieuwd of deze in de meeting ter sprake is geweest.

Wat betekent dit voor ons consumenten en slagers?
Er zijn door de nieuwe verdovingswet bij kippen die per 1 januari 2013 is ingegaan slachthuizen gestopt met het verdoven middels electrisch waterbad met lage voltage die voorheen als halal werd beschouwd door een aantal fatwacommitees.
Begin dit jaar werd er door moslims gepleit voor uitstel van de wet.
http://www.ikeethalal.nl/uitstel-nieuwe-slachtwet-2013-bij-halalkip-slachthuizen/

Door de verplichte hogere voltage, is het vanzelfsprekend dat de dieren het niet of nauwelijks  overleven voor de slacht en de kippen tevens ongezond geslacht worden. Zij zijn niet tijdelijk verdoofd maar al snel dood na die voltage.
Slachthuizen zijn daarom overgegaan om gasverdoving wat islamitische organisaties vraagtekens opriep of het wel halal is. Meningen zijn nog steeds verdeeld en zijn er in Nederland certificeerders die slachthuizen een halalcertificaat geven waar gasverdoving word toegepast.

Vraag je slager goed na waar hij zijn kippen inkoopt!

Door de vele misstanden en onduidelijkheden wat betreft verdoofd slachten is er een enorme vraag naar de natuurlijke wijze van slachten namelijk onverdoofd slachten aangezien dit nog steeds wordt gezien als de meest veilige, gezonde, diervriendelijke halalslachtwijze.

Zelfs niet-moslims begrijpen niet dat onverdoofd slachten wat paar jaar geleden normaal in Nederland was alleen toegestaan is voor moslims en niet voor de andere nederlandse burgers in dit land.
Lokaal duurzaam slachten vinden ook een aantal groeperingen in Nederland erg belangrijk en de boeren te n goede zou komen wat betreft werkgelegenheid en ondernemerschap.

Mariam Aaras

originele artikel

WHC ANNOUNCES GAS STUNNING NOT ACCEPTABLE
WHC, World Halal Council, the umbrella body of Halal Certifiers worldwide,
held its 11th Annual General Meeting at Ramada Plaza Otel in Istanbul on 8 September 2013.

WHC adopted the draft charter of WHC and Halal Standards during this meeting.

WHC members unanimously decided that gas stunning of animals before slaughtering is unacceptable as it is an nonislamic and cruel way of
killing animals.

Some non-Muslim European countries recently imposed laws that permit or force using gas stunning. However, gas stunning is not acceptable by any means and WHC members have never accepted such methods of killing.

Islam forbids eating carrion (dead animals) and the result (or the aim) of gas stunning is only to kill the animal.

WHC will not allow any organization to membership, which accepts gas stunning and any Halal certifier, which allows such nonislamic ways will be publicly announced and condemned.

WHC is decided to serve and protect the rights of Muslims and other unislamic practices by any group, country or organization will also be condemned by WHC.

 

gasverdoving
Bron:WHC

 

gasverdoving

 

gasverdoving

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *