Vijgen
Altijd al de relatie koffie en beweging willen weten?
Show all

Het recht van een zieke op ziekenbezoek

Het recht van een zieke op ziekenbezoek


Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), leverde over dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei:

“Allah (de Almachtige en de Verhevene) zal op de Dag der Opstanding zeggen:
“O zoon van Adam, Ik voelde mij ziek en jij hebt Mij niet bezocht.”
Hij zal zeggen: “O Heer, en hoe had ik U moeten bezoeken terwijl U de Heer der werelden bent?”
Hij zal zeggen:”Wist je niet dat Mijn dienaar, die en die, ziek is geworden en je hem niet bezocht had?
Wist je niet dat als je hem bezocht had, je Mij bij hem aangetroffen zou hebben?
O zoon van Adam, Ik heb je om eten gevraagd en je hebt Mij niet gevoed.”
Hij zal zeggen:”O Heer, en hoe had ik U moeten voeden , terwijl U de Heer der werelden bent?”
Hij zal zeggen: “Wist je niet, dat mijn dienaar, die en die, jou om voedsel had gevraagd en je gaf hem niet te eten?
Wist je niet dat als je hem gevoed had, je dat zeker bij Mij gevonden had
  
O zoon van Adam, Ik vroeg je om Mij te drinken te geven en je hebt Mij niet te drinken gegeven.”
Hij zal zeggen: “O Heer, hoe had ik U te drinken moeten geven want U bent de Heer der werelden.”
Hij zal zeggen: “Mijn dienaar die en die, heeft je om drinken gevraagd en je hebt hem niet te drinken gegeven.
Als je hem te drinken had gegeven dan had je dat zeker bij Mij gevonden.”

Dit is overgeleverd door Moeslim.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *