In memoriam: Abdelhamad Evans
05/06/2018
Wel of geen boycotactie tijdens offerfeest?
13/07/2018
Show all

NOODOPROEP: 2018 het jaar van het einde van echt halal vlees?

Noodoproep: 2018 het jaar van het einde van echt halalvlees ???

“Eet gewoon en zeg bismillah!”,  “Maak geen slapende honden wakker” en de verantwoordelijkheid ligt bij de slager of slachter en niet bij ons.”
Veel gehoorde uitspraken helaas die er NU anno 2018 ervoor gezorgd hebben dat merendeel van het “halal”vlees dat te koop is in Nederland niet geslacht is zoals het volgens de sunnahwijze hoort. Dat wil zeggen dat merendeel van de dieren met een electrische schok, penschot, gasverdoving of electrisch waterbad eerst worden verdoofd en erna geslacht middels een halssnede.
Dit alles onder het mom van halal wat sommige certificeerders goedkeuren.

Veel moslimconsumenten waren zich  hier vaak niet bewust bleek bij navraag.
De meerderheid van de moslims slachtte alsnog onverdoofd met de hand omdat men vast wilde houden aan de islamitische wijze, maar dit wordt met de dag minder. Het blijkt namelijk dus dat jarenlang  dat vlees van verdoofde slacht al jaren op de markt was zonder dat veel moslims wisten wie de certificeerders en bedrijven waren die dat accepteerden.

Er wordt verdoofd ondanks dat in de wet onverdoofd slachten voor moslims en joden nog steeds toegestaan is middels het convenant dat onlangs is getekend.

Wetgeving
Wettelijk in Europa is het verplicht om dieren te verdoven maar moslims en joden kregen een uitzondering die was vastgelegd in de EU-richtlijnen 93/119 / EG en 109/2009 / EG.

Op grond van artikel 44 van de Gezondheids- en welzijnswet in Nederland voor dieren was in Nederland onbedwelmd slachten volgens de Islamitische en de Joodse ritus toegestaan binnen het door
de wetgever daarvoor gecreëerde kader: het Besluit ritueel slachten van 6 november 1996.
Tot 2006 was de Regeling aanwijzing slachtinrichtingen van kracht. De slachtplaatsen voor het onbedwelmd slachten werden aangewezen en er was een behoefteverklaring nodig waarin het aantal te slachten dieren werd opgegeven.

Tegenwoordig is het voldoende als de slachtinrichtingen bij de Voedsel en Warenautoriteit melden dat men wil slachten volgens de
Joodse of Islamitische ritus. Een behoefteverklaring is niet meer vereist.

Er is per 1 januari 2018 het convenant ritueel slachten ingegaan waarbij onverdoofd slachten aan bepaalde eisen moet voldoen. Dit heeft als gevolg dat vlees duurder is geworden en slachthuizen verdoven.

Op dit moment worden zelfs alle kippen in Nederland verdoofd. Waarom?    Omdat wij moslims niet willen dat de prijs een paar centen hoger wordt en slagers dan maar de slachthuizen aangeven dat ze goedkoop willen.
Slachthuizen stappen over op verdoofd en wagen zich er niet aan om onverdoofd te slachten tenzij ze zeker weten dat moslims er meer voor willen betalen.

Runderen en lammeren worden OOK onterecht verdoofd!

Wetenschappelijk is er in principe totaal geen reden om kippen noch lammeren te verdoven wat besproken is met het Wetenschappelijk Advies Commissie en vastgelegd in het convenant Ritueel slachten. Lammeren en kippen zijn al binnen enkele seconden buiten bewust zijn volgens de wetenschappelijke onderzoeken. Zelfs de pijnreflexen zijn direct afwezig na de halssnede. *1

De regel is dat alleen runderen mogelijk een penschot achteraf na de halssnede nodig hebben als na 40 seconde tekenen van leven nog zou zijn. Dit heeft te maken met de lichamelijke bouw van de koe.

Extra kosten
De regel van verdoven na de slacht met de extra permanent toezichtskosten die erbij kwamen zorgde ervoor dat het rundvlees rond 25 cent duurder werd en een euro bij kip bij kleine slachterijen. Dit heeft ervoor gezorgd dat sommige slachthuizen niet meer onverdoofd wilden slachten per 1 januari of stoppen.

En wat doen veel moslims tegen deze slachthuizen? Gewoon dooreten!!
Want de slager is verantwoordelijk is dan het argument of vertrouwen het halalcertificaat blindelings zonder te weten wat de richtlijnen zijn van die certificeerder en of het certificaat uberhaupt nog geldig is.
De slagers zeggen tegen ons dat het de verantwoordelijkheid is van het slachthuis en het slachthuis geeft de schuld aan de certificeerder. De certificeerder geeft de schuld aan de afnemers en zo gaan we het cirkeltje rond. Daarnaast zijn er imams die geen kennis van slachten hebben en gewoon even kijken en goedkeuring geven met het argument “zolang het hart nog klopt van het dier, leeft het nog en mag het verdoven”.
Dit is een zeer misleidende reactie en geeft aan dat deze duidelijk geen medische kennis van een dier heeft noch van slachten.

Meer en meer moslims wereldwijd zijn zich nu bewust van de verschillende halal certificeerders en halal autoriteiten die halal vlees certificeren. Dit roept veel vragen op omdat de richtlijnen verschillen en er veel gefraudeerd wordt.

Voorlichtingsbureau Halalvoeding ontvangt vaak vragen van consumenten en bedrijven of een product halal is en of ze de halalcertificeerder of certificering kunnen vertrouwen, maar vooral ook de vraag waar ze vlees van onverdoofde slacht kunnen inkopen.

Wat we vooral willen aangeven is dat elke vorm van verdoven op dit moment het beste vermeden moet worden want het geeft zeer veel vraagtekens of dit wel mag en uberhaupt of dit wel diervriendelijk is. Volgens bijvoorbeeld de halalstandaard van de Golfstaten is het verboden:

GS 993 SASO 630.
“3.2.6 Beating on head or similar action, such as using of bolt shot pistol or non-penetrative percussion or stunning by carbon dioxide is not permitted.”

In Surat Maidah staat:

  1. “Verboden voor jullie zijn: de dode dieren, het bloed, het varkensvlees, datgene waarover (de naam van) een ander dan Allah (tijdens het slachten) is genoemd, het gewurgde, het geslagene, het gevallene, datgene dat door kopstoten om het leven komt, dat wat door een wild dier is aangevreten – behalve als jullie in staat zijn om het (vóór zijn dood) te slachten – en dat wat op an-Noesoeb is geslacht. Ook (is het voor jullie verboden om te proberen) jullie voorbeschikking te achterhalen met (gebruikmaking van) pijlen. Dit (alles) is verdorvenheid. Op deze dag hebben degenen die niet geloven alle hoop voor jullie godsdienst opgegeven, dus vrees hen niet, maar vrees Mij. Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, en Mijn Gunst aan jullie voltooid en de Islam voor jullie uitgekozen als godsdienst. Maar wie door hevige honger gedwongen wordt, zonder naar een zonde te neigen, waarlijk Allah is dan Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.”

Aan het begin van deze Soera staat een verklaring die erop wijst dat het vlees van een aantal dieren wettig is om te eten, met duidelijke voorwaarden. Dit vers geeft duidelijk aan dat er niet mishandeld mag worden of dood mag zijn.

Onverdoofd slachten dieronvriendelijk?
Bij veel dierenwelzijnorganisaties wordt onverdoofd slachten als gruwelijk afgeschilderd en belachelijk gemaakt. Marianne Thieme van de Partij van de Dieren maakt hier gretig gebruik van om het onverdoofd slachten te verbieden terwijl zij eigenlijk tegen het slachten van elk dier is in het algemeen.
In plaats van het gehele dierenwelzijn in slachthuizen aan te pakken en betere toezicht te verplichten bij alle slachthuizen vernedert ze moslims die onverdoofd slachten op de beste wijze willen toepassen en zich netjes aan de wet willen. houden.

Wat betreft gasverdoving is bij varkens inmiddels al bekend dat zij enorm lijden en is het in Nederland al verboden. Kippen worden wel gas verdoofd. Men noemt dit diervriendelijk en vergelijkt dit met ziekenhuisverdoving waar het totaal niet te vergelijken mee is. De kippen gaan er langzaam stikkend dood.
Electrisch waterbad is inmiddels ook achterhaald en als dieronvriendelijk verklaard omdat dieren deels bewustzijn zijn bij te lage voltage en er onder lijden.

Ook is het machinaal slachten enorm onethisch waarbij snavels en koppen door de midden worden gesneden in plaats van de halssnede zoals deze correct in 1 keer goed moet worden uitgevoerd met de hand.

Kleinschalige ambachtelijke kippen slachterijen zijn gestopt met onverdoofd slachten en geven electrische stroomschokken aan de kippen waar ze enorm onder lijden.

In maart 2018 heeft Marianne Thieme van de Partij van de Dieren opnieuw een wetsvoorstel ingediend om het onverdoofd slachten te verbieden en is deze nog in behandeling.
Als het ministerie akkoord gaat met het wetsvoorstel dan is het het einde Convenant Rituele slacht die in 2017 is ondertekend als recht voor de moslims om onverdoofd te slachten onder bepaalde condities.

Sinds 1929 was  de shechita (slachting zonder bedwelming bij de joden) vastgelegd in artikel 9 van de Europese Conventie voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden.
Hoewel moslims nu nog het recht hebben om onverdoofde slachtingen te verrichten via het convenant ritueel slachten te verrichten, is er dus veel druk van dierenwelzijnsorganisaties, de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit en enkele politici die zich er tegen verzetten en al meer dan 10 jaar proberen het ons te verbieden.

Zelfs middels hun lobby in Europa en daar buiten gaat dit verder.
Het gaat niet meer om dierenwelzijn maar om commercieel belang om meer en meer te kunnen produceren, gemak voor personeel, de moslims te bashen en halal te bestrijden vanwege islamofobie en haat.
Er zijn verschillende manieren waarop ze een verbod proberen te maken:

  • Er zijn anti-moslimbewegingen die vlees halal in hun winkels boycotten. Ze vallen moslims aan door tekenfilms of video’s, krantenartikelen en tweets etc.
  • Men probeert moslims tegen elkaar op te zetten en moslims uit te zoeken die invloed hebben op de gemeenschap om ze te vertellen dat verdoven wel mag en beter zou zijn dan de achterhaalde slachtwijze volgens hen.
    Dit gebeurt vooral nu in België. Men wil dat moslims verdoven als gewoon gaan zien en als moderne maatstaaf.
  • Wetenschappers worden gebruikt om onderzoek te doen en te bewijzen dat verdoven beter zou zijn. Tot nu toe is er onvoldoende bewijs aangetoond dat onverdoofd gruwelijk zou zijn onder de condities die bij de wet gedaan moeten worden.  De regels volgens de islam zij zelfsvnog meer diervriendelijker dan de Nederlandse wet.
  • Meer onnodige boetes geven en/of kosten                                                Sommige slachthuizen stonden onder controle van de NVWA en hebben nooit problemen gehad die nu gestraft worden met extra kosten door verplicht extra toezicht van een dierenarts als zij onverdoofd slachten. Veel slachten deden hun best om aanpassingen te doen en veel te investeren in hun slachthuis maar worden continue getreiterd om toch te verdoven. Wat betreft onderzoek moet er nog veel gedaan worden. Er is bijvoorbeeld geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van halalvlees van onverdoofde slacht.

Ook is geen onderzoek gedaan naar halalslachthuizen waar misstanden zijn geweest om die aan te pakken maar  in plaats daarvan worden algemene maatregelen genomen en wil de Partij van de Dieren een algeheel onnodig verbod.

        Zet je in voor eerlijk halal!

Wat we nodig hebben van de  consument in Nederland is duidelijk een boodschap te geven aan jullie slagers. Kom op voor onverdoofd slachten en koop niet verdoofd in.

Neem het echt serieus! In Denemarken is al een verbod! In Belgie probeert men het ook en kijken toe hoe het er in Nederland aan toegaat.

Wij hebben afgelopen periode samen met diverse organisaties en bedrijven een brief gestuurd naar het ministerie maar geen reacties ontvangen.
Ook is er inmiddels een platform Waarborgen onverdoofd lachten waar men zich bij kan aansluiten.
De petitie is namens hen opgezet tegen de continue jarenlange aanval op het verbod op onverdoofd slachten van onder andere de Partij van de Dieren. Inmiddels zijn er 7920 ondertekenden. zie Petitie

Wij hebben inmiddels veel moskeeen ingelicht en die hebben allemaal nu een boodschap aan de moslims in Nederland.  Zo zijn onderstaande brieven net voor de Ramadan verspreid:

LEDENINFORMATIE
Religieuze slacht
 Datum: 22 mei 2018
Onderwerp: Religieuze slacht

Het Algemeen bestuur van de Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland wenst alle leden,hun achterban en moslims in Nederland een gezegende vastenmaand Ramadan.In verband met de onrust en onduidelijk die de afgelopen maanden is ontstaan in Nederland over religieuze slacht, vragen wij u om deze leden informatiebrief aandachtig te lezen. De Samenwerkende Moskeeën Brabant en Zeeland doen een gezamenlijke oproep aan de moslimconsument en de islamitische slager om extra waakzaam te zijn bij het (in)kopen en consumeren van vlees in het bijzonder kippenvlees. In blad 2 doen wij een oproep en advies aan de moslimconsument, de slager en de Halalcertificeerders.

ADVIES EN OPROEP

  • Wij doen een dringende oproep aan islamitische slagerijen om bij de slachthuizen en Halal certificeerders aan te dringen voor het blijven garanderen van Halalgeslachtvlees conform de religieuze islamitische jurisprudentie.   
  • Wij vragen imams,moskeebesturen en islamitische organisaties om deze zorgelijke kwestie samen voortvarend op te pakken en gezamenlijk in te spannen voor meer bewustwording en behoud van ons recht op religieus slachten.
  • Wij doen een zeer dringende oproep aan de halalcertificeerders om meer transparantie, verantwoordelijkheid en extra inspanning ter uitvoering van de regels en afspraken. Het risico bestaat dat, als de regels en afspraken niet juist worden opgevolgd,deze nog strenger worden en mogelijk overgaan in een wet die religieus slachten verbiedt. Als moslimgemeenschap zullen we hier alleen maar verder in benadeeld worden.

Meer toelichting brief zie Brief moskeeen: https://www.ikeethalal.nl/wp-content/uploads/2018/06/Brabant-brief.pdf

————————————————————–

OPROEP NAMENS Raad van Imams van Centrum De Eenheid

Ook heeft de Raad van Imams van Centrum De Eenheid een dringende oproep gedaan en de brengen de volgende adviezen uit:
” We doen een dringend advies aan alle moslims om consumptie van rundvlees te vermijden en alleen rundvlees te kopen indien er 100% zekerheid is dat het vlees volgens de Islamitische leer is geslacht, totdat alle betrokken slachterijen en slagers de wetgeving en de gemaakte afspraken binnen het convenant volledig uitvoeren;

– We doen een oproep aan alle Islamitische slagers om hun volledige verantwoordelijkhijd te nemen in het inkopen en verkopen van halal vleesproducten. Daarbij dienen de extra kosten van het verplichte toezicht gedragen te worden door alle betrokken partijen. Halal vlees is, ongeacht de prijs, altijd goedkoop in vergelijking met vlees dat niet halal is. Opdat deze wetgeving ons niet door de vingers glipt en verder aangescherpt wordt in het nadeel van de moslims. Het past ons, als moslim gemeenschap niet, om onze verantwoordelijkheid niet te nemen zodat we later daar spijt van krijgen;

– We doen ook een oproep om een speciaal comité op te richten die onafhankelijk opereert en toezicht gaat houden op het naleven van het convenant door slagerijen en slachthuizen, om te beginnen in Rotterdam en omstreken. Slagerijen en slachthuizen die het convenant naleven worden door het comité kenbaar gemaakt middels een register die openbaar toegankelijk zal zijn.

– We adviseren het vormen van een brede coalitie van religieuze geleerden in Nederland van alle etniciteiten en wetscholen om gezamenlijk te werken naar een formele Islamitische juridisch advies over deze zaak;

– We verzoeken alle imams, moskee besturen en religieuze organisaties in Rotterdam en omstreken en daarbuiten om via hun eigen kanalen deze verklaring te verspreiden op een manier die hun schikt.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله
عليه وآله وسلم.
Raad van Imams van Centrum De Eenheid / Markaz Ettaouhid.
Sheikh Al Khammar El Bekkali, Sheikh Abdelwahab El Bachir, imam Mourad El Issati, imam Abdelhafid Mahla, imam Abdeslam Chakir, imam Moustapha Kasrioui

zie volledige  brief https://www.ikeethalal.nl/wp-content/uploads/2018/06/VERKLARING-OMTRENT-RUNDVLEES-CONSUMPTIE-VOOR-MOSLIMS-tawheed.pdf

BIJEENKOMST RITUELE SLACHT
Er zijn inmiddels een aantal bijeenkomsten geweest waarin organisaties bij elkaar zijn gekomen.

Halalcongres georganiseerd door Halalcorrect voor met diverse sprekers waaronder de consumentenorganisatie Acidcom uit Frankrijk en diverse imams als gastsprekers.  Voorlichtingsbureau Halalvoeding was ook van de partij als debatspreker.

Diverse thema’s  zijn besproken en conclusie was dat er meer helderheid moet komen over de stand van zaken rondom de vleeshandel in Nl en consumenten voor hun rechten willen komen en info willen.

Moskee Amsterdam Noord vergadering met onder andere CMO en andere diverse organisaties en bedrijven

ROTTERDAM: Diverse moskeebesturen kwamen bijeen met oa Nvwa als gastspreker

Kom nu op voor je recht en steun het platform Waarborgen Rituele slachten
Like ook de fbpagina https://www.facebook.com/waarborgenritueleslacht/
Word ook lid van het platform door je aan te melden via protecthalaldhabh@hotmail.com
Donaties zijn van harte welkom.

Bronnen:
1* “ASSESSING UNCONSCIOUSNESS
IN LIVESTOCK AT SLAUGHTER”, Merel Verhoeven, 2016

noodoproep

noodoproep

Welkom 

Vragen? Mail gerust naar info@ikeethalal.nl

Diëtist Mariam
Diëtist Mariam
Mijn naam is Mariam Aaras en heb deze website gemaakt door en voor jullie om zoveel mogelijk informatie te bieden daar waar veel vragen, discussie en behoefte naar was. Dieetadviezen vanuit de Nederlandse keuken, maar ook rekening houdend met de halalrichtlijnen die moslims hanteren. Daarnaast heb ik een brede interesse in de multiculturele keukens. Zelf ben ik een dubbelbloedje van Marokkaanse en Nederlandse komaf wat mij rijk heeft gemaakt aan voedingskennis. Het is de granaatappel waarmee mijn vader me heeft geïnspireerd om de genezende werking van fruit te gaan onderzoeken en de vijgenboom van mijn opa in Marokko. Mijn moeder heeft me de gezondheidseffecten van boerenkoolstampot en erwtensoep geleerd met een halaltintje. Je bent wat je eet en gezond eten begint bij kennis. Voeding brengt mensen bij elkaar en de verscheidenheid aan culturen is een rijkdom want na zoveel jaren ben ik nog steeds niet uitgeleerd. Voeding mijn levenspassie en help er graag anderen mee om er van te genieten en gezonder van te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.