DE EFFECTEN VAN HARAMZAKEN GEDURENDE 40 DAGEN OP JOUW SALAT & DUA’S

Halal Food Information Office English
18/03/2021
Diëtist Mariam aanwezig op het internationale congres “”Women Leadership in the Halal Industry
07/03/2022
Show all

DE EFFECTEN VAN HARAMZAKEN GEDURENDE 40 DAGEN OP JOUW SALAT & DUA’S

Als voorbereiding op de Ramadan die bijna begint, is het belangrijk te weten wat het belang is van halal en tayyib en de gevaren van haram op jouw gebed en dua’s naast de mooie beloningen van het vasten.

Om dit uit te leggen, is onderstaande hadith belangrijk om te begrijpen.

Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah zei:
“Waarlijk, Allah de Verhevene is Puur (At-Tayyib).
Hij swa aanvaardt niets anders dan dat wat puur(tayyib) is.
Allah gebiedt de gelovigen met wat Hij de Boodschappers gebood.
Allah de Almachtige heeft gezegd:
“O jullie Boodschappers! Eet van de goede (tayyib) dingen en handel rechtvaardig”.
En Allah de Almachtige zei ook:
“O jullie die geloven! Eet van de goede dingen die Wij je hebben gegeven.

Toen noemde hij (de Profeet)vzmh (het geval van) de man die, na een lange reis te hebben gemaakt, slordig en stoffig is en zijn handen naar de hemel uitstrekt (zeggende):
“O Heer! O Heer!” (terwijl) zijn eten haram was, zijn drinken haram, zijn kleding haram was en hij wordt gevoed met haram dingen, dus hoe kan hij worden beantwoord?” [overgeleverd door Moslim]

Waarom is bovenstaande hadith belangrijk?
In deze hadith heeft onze Profeet vzmh een van de belangrijkste concepten van het accepteren van daden door Allah benadrukt.
Hier vertelt onze Profeet ons of een goede daad, die je doet, geaccepteerd zou worden en of het Allah wel of niet zou waarderen. Het is belangrijk dat we weten wanneer en hoe je dua zou worden geaccepteerd.
Om dit te weten te komen, is het belangrijk om het woord tayyib te begrijpen.

De betekenis van At-Tayyib
Het woord “At-tayyib” komt vaak voor in de Koran en de Soennah. Het is een naam van Allah swa. “Voorwaar, Allah de Verhevene is Puur (At-Tayyib)…”

Deze zin benadrukt de eigenschappen van de ultieme perfectie en volledigheid van Allah.
Hij (swt) is vrij van elke vorm van tekortkomingen, gebreken, zwakheden of gebreken.
Het woord tayyib kan worden gebruikt om onder andere goede daden, acties, dingen of spraak te beschrijven.
De letterlijke betekenis is “iets goeds”.
Ibn Rajab daarentegen interpreteerde dit woord als “puur” of “at-tahir”.
Daarom kan “tayyib” taalkundig worden vertaald als:
Puur, Goed, Zuiver en Vrij van gebreken

Hoe kan je zorgen dat Allah je daden accepteert?

“…Hij aanvaardt niets anders dan dat wat puur (tayyib) is…”(Moslim)

Deze zin van de hadith verwijst naar alle goede daden die een mens kan doen. Allah accepteert geen daden die haram zijn of gedaan zijn om te pronken met anderen, die een element van uiterlijk vertoon of show bevatten. Daarom mag de daad/gedrag geen enkel aspect hebben dat haar zou kunnen verpesten. Elke daad die rijkdom met zich meebrengt, moet uit legale ofwel halal bronnen komen en mag in geen enkele vorm haram bevatten.

Reality check
Deze hadith laat zien dat het voor jou niet voldoende is om alleen een goede daad te verrichten en ervan uit te gaan dat deze zal worden geaccepteerd, maar ook de manier van je goede daad van belang is.
Deze hadith wijst ook op het belang van het verdienen en leven met halal bronnen waaronder je voeding.  Belangrijk is dus te checken hoe halal je voeding is.

                           Ramadan, de power maand voor verandering, ook voor het    
                                   accepteren van dua’s.
Ga de halal uitdaging aan!

Belang van halal voedsel
“…Allah beveelt de gelovigen met wat Hij de Boodschappers gebood. Allah de Almachtige heeft gezegd: “O jullie Boodschappers! Eet van de goede dingen en handel rechtvaardig”.Deze hadith maakt dus heel duidelijk dat een van de meest schadelijke aspecten voor iemands daad is wanneer hij vertrouwt op of leeft van geld dat niet puur(tayib) of toegestaan( halal) is, waardoor het haram wordt. De bronnen van geld die u gebruikt om te eten, te leven en voor uw gezinsleden te zorgen, moeten van toegestane (halal) middelen zijn.

En Allah de Almachtige zei ook in de Quran: “En zij vragen jou (O Mohammed) wat hun (Halal) toegstaan is. Zeg:”Jullie toegestaan zijn alle goede(tayyib) voedsel”(Surah al-Maidah), vers 4)

Allah heeft ons, de mu’minin, op dezelfde manier bevolen als Hij de Boodschappers beval toen Hij zei:
“O Boodschappers! Eet van de Tayyibat” [Soera Al-Mu’minun 23:51]
“O jullie die geloven! Eet van de Tayyibat die Wij je hebben gegeven, ..” [Soera Al-Baqarah 2: 172]
Is het je opgevallen hoe Allah ons vergelijkt met de profeten (vrede zij met hen) en zegt dat wij en de profeten beiden de opdracht hebben gekregen om te eten van wat “tayyib” is?

Deze vergelijking in de Quran is niets minder dan een verbazingwekkend voorrecht en het lezen van deze hadith zou ons moeten laten streven om te bereiken wat ons is opgedragen.
Iedere volwassen moslim is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun
consumptie halal tayyib is.

Zoek naar wat werkelijk halal is
Als moslimgemeenschap worden we nog steeds geconfronteerd met grote uitdagingen over halal-claims. Men gebruikt soms te pas en te onpas de term  halal” die geen definitie in de Nederlandse wet heeft.
“Halal” vlees kan bijvoorbeeld verkregen zijn middels  3 of 4 verschillende slachtmethoden door verdoven die toepassen en geïmporteerd worden van over de hele wereld.
Stel je ook eens voor waar ingrediënten van haramdieren terecht komen b.v. in snoep of kant-en-klaar eten.
Tijdens iftars zie je regelmatig haramvoeding voorbij komen. Wees alert hierop.
Maak oprechte tawbah(spijt over je zonden) en ga je halal lifestyle voortzetten. Span je nu extra in om haram en twijfelachtig inkomen en haram voeding te vermijden voordat de Ramadan nog start.

  • Het geld dat moslims verdienen moet puur(tayyib)  en legaal (halal) zijn.
  • Het geld waarmee een persoon voedsel koopt, moet wettig(halal) zijn, afkomstig van legale(halal) bronnen.
  • Het voedsel dat wordt geconsumeerd, moet legaal zijn (halal).

Acceptatie van uw dua en Halal levensonderhoud (rizq)
Dit wordt door ons meestal over het hoofd gezien, maar je rizq(zegeningen) en hoe je het verkrijgt, heeft een direct effect op het accepteren of verwerpen van je dua.
Net zoals Taqwa zorgt voor levensonderhoud zorgt, zorgt het verlaten van Taqwaa voor armoede. Er is niets wat levensonderhoud kan brengen zoals het verlaten van ongehoorzaamheid. (uit: “al-Jawab al Kafi”) Ibn al-Qayyim al Jawziyyah


Het verdienen en consumeren van wettige (halal) dingen zijn ook belangrijke voorwaarden voor het accepteren van je dua door Allah.
Daarom, als je wilt dat Allah op je dua reageert, is het tijd om de bronnen van je inkomen te controleren!

Khamr (alcohol en drugs) voor en tijdens Ramadan en de effecten ervan
Uit de bovenstaande bronnen komen we te weten hoeveel alcohol er niet lekker is in de ogen van Allah Subhanahu Wa Ta’ala, daarom moet men zich er te allen tijde van onthouden. Als een persoon echter alcohol heeft gedronken of drugs gebruikt, moet hij berouw tonen bij Allah voor de zonde die hij heeft begaan.

Alsnog blijft vasten een verplichting aangezien het 1 van de 5 zuilen van de Islam is. Met betrekking tot vasten stelt Allah in de Koran. “O degenen die geloven, het vasten is u opgelegd zoals genoten van degenen die vóór u waren, zodat u God vreest.” (Soera Al Baqarah v.183)
Daarom is het een persoon niet toegestaan ​​om deze vastendagen weg te laten vanwege dat hij gedronken heeft vooraf de ramadan of drugs gebruikt.

Wordt je vasten of dua niet geaccepteerd gedurende 40 dagen als je alcohol of drugs gebruikt(khamr)?
Met betrekking tot deze vraag kan het antwoord worden gevonden in boek van Imam Jalal Udin Suyuti’s Kitab Jamius Sageer en ook in de Sunan van Ibn Majah. Merendeel van de geleerden waarschuwen dus voor het gebruik van haramzaken. Gedurende 40 dagen is bekend dat er geen beloning dan is voor de verplichte gebeden. Of dit over het vasten ook geldt, is niet duidelijk bekend.
Belangrijk is dat je intentie vooraf de Ramadan altijd is dat je erna ook blijft stoppen met het gebruik ervan. Dit is de mooie maand om die kans te grijpen.

CONCLUSIE
Belangrijke punten van de hadith:

  • Wanneer je een daad verricht, zorg er dan voor dat je oprechte bedoelingen hebt en doe het omwille van Allah en niet om te pronken.
  • Zorg ervoor dat uw vermogen en inkomen alleen uit halal bronnen komen
  • Zorg ervoor dat je jezelf en je gezin eet, drinkt en kleedt met halal inkomstenbronnen
  • Besteed aan goede doelen van halal middelen
  • Zuiver je daden en vraag Allah om het te accepteren

De conclusie die we trekken, is dat als een persoon alcohol of andere vormen van khamr heeft gedronken of genomen vóór de maand Ramadan, de verplichting om te vasten nog steeds verplicht voor hem zal zijn.

Wil jij werken aan een halal lifestyle en dieet? Mail naar info@ikeethalal.nl

Salaam alikom,
Mariam Aaras

Diëtist Mariam
Diëtist Mariam
Mijn naam is Mariam Aaras en heb deze website gemaakt door en voor jullie om zoveel mogelijk informatie te bieden daar waar veel vragen, discussie en behoefte naar was. Dieetadviezen vanuit de Nederlandse keuken, maar ook rekening houdend met de halalrichtlijnen die moslims hanteren. Daarnaast heb ik een brede interesse in de multiculturele keukens. Zelf ben ik een dubbelbloedje van Marokkaanse en Nederlandse komaf wat mij rijk heeft gemaakt aan voedingskennis. Het is de granaatappel waarmee mijn vader me heeft geïnspireerd om de genezende werking van fruit te gaan onderzoeken en de vijgenboom van mijn opa in Marokko. Mijn moeder heeft me de gezondheidseffecten van boerenkoolstampot en erwtensoep geleerd met een halaltintje. Je bent wat je eet en gezond eten begint bij kennis. Voeding brengt mensen bij elkaar en de verscheidenheid aan culturen is een rijkdom want na zoveel jaren ben ik nog steeds niet uitgeleerd. Voeding mijn levenspassie en help er graag anderen mee om er van te genieten en gezonder van te worden.

Comments are closed.