Noodzaak bekendheid betreft eerlijke halal slachthuizen!

Denemarken verbiedt religieuze slacht
17/02/2014
Halal vlees, een beter alternatief
17/02/2014
Show all

Noodzaak bekendheid betreft eerlijke halal slachthuizen!

Noodzaak van meer bekendheid betreft eerlijke halal slachthuizen!

Voorlichtingsbureau Halalvoeding ziet de noodzaak in van meer bekendheid omtrent eerlijke halal slachthuizen!
Gezien de vele vragen afgelopen jarenvan consumenten, zien wij de noodzaak van het promoten van halal slachthuizen in Nl, Belgie en Duitsland.
Helaas signaleren wij dat noch merendeel van de slachthuizen noch de slagers rekening houden met de belangen van de consument! Zoals een slachthuis ons vertelde:

“Veel halalslagers denken alleen aan geld en kopen soms ook niet-halalvlees in”.

Toch krijgen wij wel na gesprekken met slagers merkbaar signalen dat zij zelf het vaak niet weten en ons om advies vragen waar ze dan moeten inkopen. Die behoefte groeit nu wel onder slagers.

Communicatie slager versus slachthuis minimaal
Communicatie tussen slager en slachthuis loopt zeer slecht, signaleren wij als Voorlichtingsbureau Halalvoeding en informatie bij consument komt daardoor extra slecht binnen als zij de slager vragen of het halal is. Slagers kopen in vertrouwen in dat het halal is zonder veel door te vragen hoe er geslacht wordt en waar de dieren vandaan komen. Dit heeft mede te maken met tijdgebrek en soms taal.
Tevens publiceert de media vaak vooroordelen rondom halalslachten vanwege onwetendheid.
Als Voorlichtingsbureau Halalvoeding willen we hier meer helderheid in verschaffen over de slachtwijze, criteria van de diverse halalcertificeerders, het belang van dierenwelzijn in Islam, productinformatie en de gezondheidswetenschap rondom voeding in het belang van de consument.Belangrijk op dit moment is voor ons dat dat de consument en slagers of supermarkten weten waar ze aan toe zijn als ze bij een slachthuis inkopen.
Veel onwetendheid over “halal”
Wat halal betekent is veel onwetendheid over en ook wordt er vanuit diverse invalshoeken anders naar gekeken.We signaleren duidelijk dat dierenwelzijn onder het mom van halal slachten soms wordt misbruikt voor andere belangen. Wat we zien is dat de bio industrie baat heeft bij verdoofd slachten en biologisch halal vlees op lokaal niveau zwaar onder druk staat en niet gesteund wordt in Nederland.
Er is daarnaast onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing dat halal slachten meer dierenleed veroorzaakt dan de verdoofde slachttechnieken maar eerder het omgekeerde wat los staat van de term halalvoeding. Wij zouden erg blij zijn als er meer wetenschappelijke onderzoeken komen die onafhankelijk van de voedingindustrie zijn.

Dialoog van belang

Dialoog is zeer belangrijk aangezien gezondheid en dierenwelzijn van dieren voorop staan, alvorens de slacht.
Zoals Jorgensens, voorganger Karen Haekkerup in Denemarken onlangs een signaal gaf:
“dierenrechten zijn belangrijker dan godsdienst”, is dit absoluut een onjuiste stelling aangezien vanuit de Islam als religie de mens verantwoordelijk wordt gesteld om dierenwelzijn hoog in het vaandel te hebben.
‘Hij heeft van jullie beheerders gemaakt die de aarde beërven.’ (quraan 6:165).
Dit vers betekent in de Islam dat wij als mens een grote verantwoordelijkheid dragen voor de natuur.Wij hopen een bijdrage te kunnen leven aan een samenleving waar religieus slachten niet in gevaar is en men veilig en halal kan eten waar dierenwelzijn zijn recht krijgt volgens de Islam.

Voorlichtingsbureau Halalvoeding
Mariam Aaras
Voorlichtingsbureau Halalvoeding

 

 

Need for more awareness of fair halal slaughter !

Last year the many questions about halalfood are increased under moslimconsumers. We see the necessity of promoting halal slaughterhouses in NL , Belgium and Germany.
Unfortunately, we observe that neither the majority of slaughterhouses nor the butcher takes into account the interests of consumers !
Some slaughterhouses say to us “Many butchers only think about money” and we can not deny this.
Although when we talk with butchers intensively about the omportance of the trust of halalmeat under consumers, we discover that they themselves often do not know how the meat has been slaughter and only say “It’s halal based on a halalmark they even don’t know. Sometimes they don’t have halalcertificates and trust the slaughterhouse at their words without visited the slaughetrhouse. They often ask us for advice where they should buy after a conversation.
Those needs are growing.

Communication between butcher and abattoir is very poor, we as Information Office Halalfood see that consumers therefore not hear enough information. Also the media often publishes prejudices about halal slaughter because of ignorance. We want to provide more clarity about the slaughter method , criteria halalcertifiers etc.

Important at this moment for us that that the consumer and butcher knows where they stand when they shop at a slaughterhouse .

We hope to contribute to live in a society where religious slaughter is not in danger and you can eat that animal cruelty is also taken into account . Secure and safe halal and animalwellfare!!

Information Office Halal Food

Support www.ikeethalal.nl !

 

Voorlichtingsbureau Halalvoeding

Voorlichtingsbureau Halalvoeding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.