Groente: rauw of liever gekookt?
04/12/2017
ONVERDOOFD SLACHTEN NOG STEEDS EEN PROBLEEM?
25/04/2018
Show all

Protesten tegen prijsverhogingen vlees van onverdoofde slacht 2018

Protesten tegen prijsverhogingen vlees van onverdoofde slacht 2018

Het Voorlichtingsbureau Halalvoeding volgt de actualiteiten van de halalmarkt via allerlei media en contacten op de voet. De laatste ontwikkelingen zijn verontrustend.
Op 5 juli 2017  is  het convenant “Ritueel slachten”  getekend door het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid), de Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) en de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkers (VSV).
Door het convenant staat nu vastgelegd dat onverdoofd slachten wettelijk mag wat goed nieuws is, maar onder wel onder bepaalde voorwaarden die nieuw zijn.
Zo is er vastgelegd dat er “permanent toezicht” moet komen en dat wanneer er bij runderen na 40 seconde na de slacht tekenen van bewustzijn zou zijn, penschot toegepast moet worden.

Tijdens de laatste vergadering, 7 april 2017, met het Wetenschappelijk Advies Commissie (WAC) waar de convenantpartijen en wijzelf ook aanwezig waren, is de conclusie getrokken dat permanent toezicht bij kleine slachterijen in principe een goede oplossing is. Dit akkoord is door betrokken partijen gegeven onder de voorwaarde dat de uitvoering ervan niet in het geding mag komen wat betreft extreme toename van kosten.
Daarnaast zijn de huidige “bewustzijnsindicatoren” die door de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit gebruikt zijn (NVWA) besproken met de onderzoekers van het WAC.
Een aantal indicatoren waren niet echt geschikt om goed te meten en zou verder onderzoek nodig moeten zijn. Kortom, een ingewikkeld verhaal waar we later een keer over kunnen vertellen.

Helaas zijn de laatste weken vanuit diverse hoeken zorgen bij ons neergelegd over het permanent toezicht. We hadden afgelopen maanden eigenlijk verwacht dat er overleg zou zijn over de uitvoering van de permanente toezicht.
Tot onze grote verbazing blijkt, uit brieven die slachthuizen hebben ontvangen, dat de NVWA
heeft besloten, dat in 2018 de extra controle uren door een dierenarts moet worden uitgevoerd.
De kosten hiervan blijken in de praktijk bij de kleine ambachtelijke slachterijen onbetaalbaar. Dit terwijl er ook extra gecontroleerd gaat worden bij de slachthuizen waar nooit klachten van de NVWA zijn geweest.

Slachthuizen betalen namelijk sowieso voor de dierenarts kosten op dagen dat geslacht wordt. Permanent toezicht betekent dat er meer uren toezicht betaald moet worden wat onbetaalbaar wordt bij sommige slachterijen.(1)

Wat betekent dit financieel bijvoorbeeld voor de kippenslachterij in 2018?
De NVWA brengt activiteiten als inspecties en keuringen in rekening bij bedrijven. 
De controle kosten in het jaar 2017 op basis van 900 stuks van 1300 gram geslacht gewicht per dag waren:

Voorrijkosten dierenarts €60,90
Keuringstarief per kwartier €31,58 = €126,32 per uur
Keuringskosten voor de totale 6 uur totaal per dag €140  gemiddeld per keuringsdag d.w.z.
€0,12 keuringskosten per kg geslacht gewicht

______________________________________________________________________

De controlekosten na 1 januari 2018 op basis van 900 stuks van 1300 gram geslacht gewicht per dag:

Starttarief keuringsarts €164,43
Keuringstarief per kwartier €33,81 = €135,24 per uur
Keuringskosten voor de totale 6 uur totaal per dag

(Aantal: 150 stuks per uur slachten)

€975,87 per keuringsdag wat betekent
€0,83  keuringskosten per kg geslacht gewicht
DIT IS EEN TOENAME VAN 695 % !!!!!

Bron: Kippenslachterij Roemer

Deze enorme onverwachte prijsstijging zal nu het onbedwelmd slachten onmogelijk maken wat niet de bedoeling mag zijn van het convenant.
Het convenant zou juist het recht op religieuze vrijheid in Nederland moeten waarborgen(2,6).
Het kabinet heeft namelijk afspraken gemaakt met betrokken partijen om te komen tot verbeteringen op het punt van het dierenwelzijn bij het proces van het ritueel slachten, zonder daarbij de vrijheid van godsdienst te beperken(3).
Het convenant beoogt aldus een evenwicht te creëren tussen enerzijds het grondrecht op godsdienstvrijheid en de uitoefening daarvan, in de vorm van onbedwelmde rituele slacht en
anderzijds het waarborgen en het verbeteren van het dierenwelzijn bij de uitoefening van dat grondrecht(4).

Wat betekent deze prijsverhoging bij de slachterij voor ons als consument?
De bedragen van de hogere kosten bij de slachthuizen waar onverdoofd geslacht wordt,
zullen doorberekend worden op het rituele vlees dat geproduceerd wordt;
Door permanent toezicht zal bijvoorbeeld de euro per kip of kilo vlees van onverdoofde slacht aan controle verdubbeld worden. Dit is wat geen enkele moslimconsument kan accepteren.

Daar is de voorgenomen BTW verhoging van 6% naar 9% nog niet bij opgeteld.
Er wordt gesproken van intenties dat iedere moslim zijn geloof mag uitvoeren, maar dit wordt door het maken van  kostprijsstijging van meer dan 200% dat gewoon weg niet meer mogelijk(5).

Het betekent dus dat er een enorme prijsstijging of faillissement van kleine slachterijen die ambachtelijk onverdoofd halal slachten. Zo vertelde dhr. Versteegh ons:

“Voor een gezonde bedrijfsvoering en continuïteit voor ons familiebedrijf zijn deze nieuwe regels per 1 januari 2018 zeer vernietigend! Ons familiebedrijf is voor de helft afhankelijk van inkomsten uit de pluimveeslachterij. Alleen van de paardenpensionstal kunnen wij niet overleven, na de bedrijfsovername in 2010, waardoor er nog een forse hypothecaire last op drukt. Wij overwegen de Halal pluimveeslachterij te gaan stoppen door de toegenomen kostenstijging in 2018 en daardoor mogelijk het complete familiebedrijf te moeten gaan verkopen. U wordt van harte bedankt voor uw medewerking…..
“Kippenslachterij De Frissche Roemer, dhr. P.Versteegh

 

Ook mevrouw Vugts vertelde ons:

”Dat wij een kleinschalige slachterij zijn, waar nog op ambachtelijke wijze wordt geslacht en dat wij zit bedrijf zelf helemaal hebben opgebouwd en al onze spaarcenten erin hebben gestoken. In 2011 hebben we nog een nieuwe slachterij gezet om helemaal te voldoen aan de eisen van deze tijd. Als dit doorgezet wordt betekent dit voor ons een faillissement van ons bedrijf en daar hebben we niet al 20 jaar keihard voor gewerkt.We hebben een jong gezin en willen heel graag verder.”Kippenslachterij Vugts, Mw.F.Vugts

De heer Frans Wouters van de VSV gaf ook aan dat het vlees zeker een euro duurder zal worden. “De verhoging bij slachthuizen kan wel 1600 euro worden. Dat komt neer op € 400.000,- op jaarbasis. Dit moet doorberekend worden op het rituele vlees dat geproduceerd wordt”, aldus Frans Wouters.

Voorlichtingsbureau halalvoeding heeft daarom een brief opgesteld om een aantal punten aan te kaarten om het onverdoofd slachten in Nederland mogelijk te blijven maken en niet zoals het nu lijkt een “verkapt” verbod. Er zijn namelijk genoeg andere oplossingen om de kosten niet te verhogen zoals de CCTV camera.

Ook willen we dat het verdoven, 40 seconden, na de slacht, een noodregel is en niet standaard wordt uitgevoerd wat we bij sommige slachthuizen hebben vernomen. Het moet een nood breekt wet zijn bij uitsluitend runderen.

Wij hopen ook dat door de nieuwe maatregelen de slachthuizen niet geremd worden om een vergunning te vragen voor onverdoofde slacht. Hier zijn wat kosten aan verbonden, maar verwaarloosbaar tegenover wat men ervoor terug krijgt voor de moslimconsument.
Momenteel zijn er namelijk “halal” slachthuizen waar tegenwoordig bedwelmd wordt.
Als consumenten kunnen we  duidelijk een statement maken en laten zien dat onverdoofd slachten niet verloren mag gaan ten koste van verdoofd slachten.
Tevens mag de prijsverhoging niet doorgaan wat we straks in onze portemonnee gaan voelen!

Er is sinds 6 september 2016 een petitie opgezet om de invoering van halal en kosjer onverdoofde slacht te behouden
en de aanval op deze slachtwijze in de media en bij politieke partijen stop te zetten.
Vanaf die periode waren er ongeveer 2000 handtekeningen. Inmiddels hebben we vanwege de prijskosten en stop van onverdoofde halal geslachte kip in Nl nu ruim 7000 handtekeningen.
Deze petitie zal naar het Ministerie verstuurd worden in de hoop dat onze zorgen serieus worden genomen.
Stem dus gauw op de petitie!

Petitie Waarborg onverdoofd slachten!

http://TURKSE VERTAALDE PETITIE

Arabisch talige petitie

Deze petitie is door een groep vrijwilligers opgezet Werkgroep “Waarborgen onverdoofde slacht” i.s.m. Voorlichtingsbureau Halalvoeding

 

Bronnen:

 1. http://wetten.overheid.nl/BWBR0034876/2017-01-01#Paragraaf2 
 2. (Stcrt. 2012, 13162; hierna: convenant)
 3. (Kamerstukken I 2011/12, 31571, nr. I)
 4. file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/kamerbrief-convenant-onbedwelmd-slachten-volgens-religieuze-riten.pdf
 5. (Artikel 3.3)
 6. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0001:0030:NL:PDF punt 18;
  “In Richtlijn 93/119/EG  is een uitzondering toegestaan
  voor het bedwelmen bij religieuze slachtingen die in
  slachthuizen plaatsvinden. Aangezien de communautaire
  voorschriften die van toepassing zijn op religieus slachten,
  afhankelijk van de nationale contexten verschillend
  zijn omgezet en gezien het feit dat in de nationale regels
  rekening wordt gehouden met dimensies die verder gaan
  dan het doel van deze verordening, is het van belang dat
  de uitzondering op het bedwelmen voorafgaand aan het
  slachten gehandhaafd blijft; hierbij behouden de lidstaten
  echter een bepaalde mate van subsidiariteit. Deze verordening
  respecteert derhalve de vrijheid van godsdienst,
  evenals het recht voor iedereen om zijn godsdienst te
  belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten,
  in onderricht, in de praktische toepassing ervan
  en in het onderhouden van geboden en voorschriften
  zoals verankerd in artikel 10 van het Handvest van de
  grondrechten van de Europese Unie.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onverdoofde slacht

 

 

onverdoofde slacht

 

 

onverdoofde slacht

Welkom 

Vragen? Mail gerust naar info@ikeethalal.nl

Diëtist Mariam
Diëtist Mariam
Mijn naam is Mariam Aaras en heb deze website gemaakt door en voor jullie om zoveel mogelijk informatie te bieden daar waar veel vragen, discussie en behoefte naar was. Dieetadviezen vanuit de Nederlandse keuken, maar ook rekening houdend met de halalrichtlijnen die moslims hanteren. Daarnaast heb ik een brede interesse in de multiculturele keukens. Zelf ben ik een dubbelbloedje van Marokkaanse en Nederlandse komaf wat mij rijk heeft gemaakt aan voedingskennis. Het is de granaatappel waarmee mijn vader me heeft geïnspireerd om de genezende werking van fruit te gaan onderzoeken en de vijgenboom van mijn opa in Marokko. Mijn moeder heeft me de gezondheidseffecten van boerenkoolstampot en erwtensoep geleerd met een halaltintje. Je bent wat je eet en gezond eten begint bij kennis. Voeding brengt mensen bij elkaar en de verscheidenheid aan culturen is een rijkdom want na zoveel jaren ben ik nog steeds niet uitgeleerd. Voeding mijn levenspassie en help er graag anderen mee om er van te genieten en gezonder van te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.