Huisregels en voorwaarden
13/09/2012
Voorlichtingsbureau halalvoeding steunt Nationaal Integratie Diner
14/09/2012
Show all

Lichamelijke gevolgen van eetstoornissen onderschat

Patiënten met een eetstoornis zijn vooral in de beginfase geneigd hun problematiek te ontkennen of te minimaliseren. Wanneer er ernstige lichamelijke gevolgen dreigen, kan confrontatie hiermee het probleembesef versterken (Stoffman e.a. 2005). Vele patiënten hebben wel kennis van bepaalde gevolgen, maar relativeren die met de gedachte dat ‘het zo erg nog niet is’ of ‘zo iets alleen anderen overkomt’ (Vandereycken & Van Humbeeck 2008). Goede psycho-educatie kan dan een belangrijke rol spelen in het probleembesef en de motivatie voor behandeling (Andersen 1999). Recent werd (door: w. vandereycken, l. aerts, e. dierckx) onderzoek gedaan naar de kennis van patiënten over de mogelijke lichamelijke gevolgen van hun eetstoornis.

zo erg nog niet hoor

Voor het onderzoek werd bij 66 patiënten kort na opname een vragenlijst met stellingen afgenomen en bij 40 patiënten werd dit nogmaals gedaan na ongeveer een maand en 1 psycho-educatiesessie.

Jammer hierin is natuurlijk dat patiënten die reeds in opname zijn geweest worden ondervraagd, aangezien je van deze groep mag verwachten dat ze meer op de hoogte zijn dan mensen die nog nauwelijks hulp hebben en hun eetstoornis nog ontkennen.

Onderstaande stellingen werden aan de patiënten voorgelegd:

 • Het lichaam van vrouwen moet een minimum vetgehalte hebben om natuurlijke menstruaties toe te laten (goed)
 • Bij vermagering kan duizeligheid (met flauwvallen) optreden door een te laag suikergehalte in het bloed (goed)
 • Regelmatig braken kan geen kwaad zolang er geen bloed mee overgegeven wordt (fout)
 • Het gebruik van natuurproducten als laxeermiddel is niet schadelijk voor de gezondheid (fout)
 • Men kan tandaantasting door braken voorkomen door minstens driemaal daags de tanden te poetsen (fout)
 • Regelmatig braken kan dodelijke verwikkelingen teweegbrengen (goed)
 • Zolang je geen diarree krijgt is gebruik van laxeermiddelen ongevaarlijk (fout)
 • Als je tussen de leeftijd van 10 en 15 jaar onvoldoende in gewicht toeneemt, kan een groeivertraging optreden (goed)
 • Bij sterke vermagering kan duizeligheid optreden ten gevolge van een daling van de bloeddruk (goed)
 • Overvloedig water drinken om je gewicht te vervalsen kan schade toebrengen aan de hersenen (goed)
 • Als je na een periode van dagelijks braken hiermee stopt, kan je gewicht in enkele dagen meerdere kilo’s toenemen (goed)
 • Misbruik van laxeermiddelen kan onherstelbare schade aan de darmen toebrengen (goed)
 • Als een jonge vrouw nog nooit gemenstrueerd heeft, kan ze ook niet zwanger worden (fout)
 • Door vermagering kan botverweking ontstaan maar dit wordt pas gevaarlijk zodra je pijn in je ledematen voelt (fout)
 • Als je haaruitval hebt ten gevolge van gewichtsverlies, zal dit ook direct ophouden als je weer gewicht wint (fout)
 • Het overvloedig drinken van water heeft geen nadelen zolang je lichaam het overtollige vocht ook weer uitscheidt (fout)
 • Als door een eetstoornis je menstruaties uitblijven, worden deze het snelst hersteld met een hormonale pil (fout)
 • Darmverstopping (obstipatie) kan optreden door misbruik van laxeermiddelen (goed)
 • Bij sterke vermagering kan vermoeidheid optreden ten gevolge van bloedarmoede (tekort aan rode bloedcellen) (goed)
 • Als je lange tijd weinig eet, krimpt je maag in en gaat ze trager werken (goed)

Uit het onderzoek blijkt dat de kennis die de patiënten hebben over het algemeen best goed is. Gemiddeld werden 14 van de 20 vragen goed beantwoord. Toch werd ook regelmatig ‘weet ik niet’ingevuld. Na een psycho-educatiegroep verbeterde de kennis echter significant voor alle typen eetstoornissen. De volgende vraag/stelling werd het meest fout beantwoord:

gemenstrueerd jonge vrouw

Aanbevolen wordt om meer systematisch onderzoek te doen naar het gebrek aan kennis over lichamelijke gevolgen van een eetstoornis.

Bron: proud2beme

Comments are closed.