Onze diensten

 

Welkom bij het Voorlichtingsbureau voor Halalvoeding

Altijd al meer willen weten over interculturele voeding, maar daarnaast ook meer willen weten op het gebied van gezondheid en uw voeding?
Heeft u klachten, maar heeft u geen duidelijk beeld van uw ziekte in relatie tot voeding? Wilt u ook eerlijke halal, productinformatie en de ontwikkeling op de halalmarkt op de voet volgen?

Dan bent u op het juiste adres!
Wij bieden als webportaal de nieuwste ontwikkelingen op gebied van voeding.
Interessant pakkende artikelen over halalvoeding in het nieuws, product info, leuke dieettips en gezondheidstrends!
Daarnaast wordt er dieetadvies (online) aangeboden helemaal gericht op uw eetgewoontes en leefstijl!

Wat is het Voorlichtingsbureau Halalvoeding?
Het Voorlichtingsbureau Halalvoeding is de online vraagbaak voor consumenten, patiënten, bedrijven en organisaties en opgericht door Mariam Aaras die vanuit haar Voeding en Dieet studieachtergrond halalvoeding als specialisatie heeft opgezet.

Op de site van Voorlichtingsbureau Halalvoeding, 
www.ikeethalal.nl, komen diverse facetten rondom voeding aan bod om te streven naar een maatschappelijke betrokken, gezonde multiculturele samenleving. 

VH biedt daarnaast dieetadvies op maat, informeert consumenten en bedrijven over halal producten en diensten en de halalwetgeving rondom voeding ter bevorderen van een gezonde halallifestyle.  
We spelen in op de laatste ontwikkelingen om te blijven innoveren tussen de gezondheidszorg, de halal voedingsindustrie, wetenschap en medianieuws.

Kortom! Het Voorlichtingsbureau heeft een adviserende rol omtrent halalvoeding en dieetadvisering en richt haar voorlichting en informatievoorziening op de site op de behoefte van de consument, maar ook op intermediaire doelgroepen, zoals diëtisten en voedingsvoorlichters, paramedici, consultatiebureaus, onderwijsinstellingen, bedrijven en de horeca waar veel behoefte aan is gezien de behoeftepeilingen. 

Voorlichtingsbureau Halalvoeding slaat een brug tussen deze doelgroepen waarbij transparantie in de informatievoorziening voorop staat.

We bouwen bruggen tussen diverse culturen binnen de gezondheidszorg, halalmarkt en koppelen de informatievoorziening aan de consument.

Visie
VH heeft als doel om inzicht te geven in de kwaliteit van halalvoeding in Nederland.
Hiermee stimuleren we gezonde, duurzame en veilige halalvoeding en gedragsverandering bij de consument tot meer bewuste gezonde halal voedselkeuze. Kortom streven naar een gezonde halal lifestyle.

VH slaat een brug tussen diverse doelgroepen waarbij transparantie en informatievoorziening voorop staat. Zo hopen we middels advisering dat bedrijven ook inspelen op de behoefte van eerlijke halalvoeding.
VH staat voor transparantie, consumentenvertrouwen, innovatie en maatschappelijk betrokken.

Voorlichtingsbureau Halalvoeding  biedt voedingseducatie en informatievoorziening aan via persoonlijke dieetadvisering middels de diëtist, maar ook via voedingsvoorlichtingen en (nieuws)artikelen rondom halalvoeding.  Bedrijven en organisaties kunnen ons benaderen voor halalconsultancy.
De informatie op de website  www.ikeethalal.nl  speelt in op de behoefte van de consument ter bevordering van een gezonde halal lifestyle waar ook andere doelgroepen gretig gebruik kunnen maken van onze site. Een breed publiek die wij dus graag van juiste informatie voorzien rondom gezonde halalvoeding en de ontwikkelingen.

Voorlichtingsbureau Halalvoeding tracht deze missie onder meer te realiseren via de 6 H’s; 
Halal Dieet
Halal Bewustzijn
Halal Research 
Halal Promoting
Halal Consultancy 
Halal Media nieuws

Wat kunnen wij u bieden?
Dieetadvisering
Gerichte dieetadvisering zowel op locatie als online voor moslims en niet-moslims in Nederland volgens de richtlijnen van de WHO en de Europese richtlijnen met extra specialisatie “islamitische voedingsleer”.

Naast de reguliere dieetzorg bieden wij informatie aan omtrent foodscience vanuit islamitisch perspectief en zal de islamitische voedingsleer belicht worden wanneer de cliënt daar om vraagt.
Wij streven naar gerichte zorg en het verschaffen van informatie omtrent voeding en gezondheid aan mensen in Nederland met hun prachtige diversiteit aan voedingsculturen die vaak onderbelicht zijn.
Wilt u een dieetafspraak? Klik op  KLIK HIER.

Halalbewustzijn
Als online vraagbaak bieden we productinformatie aan voor onze consumenten wat betreft halalwaardigheid en etiketteringsinformatie.
Informatie omtrent de halalwetgeving en betrouwbaarheid rondom halalvoeding wordt onder de aandacht gebracht. Ontwikkelingen van producten op de halalmarkt worden belicht zowel betreffende de halalwaardigheid als gezondheidsaspecten. Wetenschappelijk onderzoek en bepaalde diensten zullen geboden worden om het belang van eerlijke halalvoeding te behartigen.
Meer info? KLIK HIER

Halal Onderzoek 
Informatievoorziening is onmogelijk zonder onderbouwende onderzoeken. Zo ontwikkelen we ons regelmatig middels het verrichten van onderzoek en enquêtes.
Research zowel theoretisch als in de praktijk die vanuit projecten worden opgezet of in opdracht van een bedrijf of instelling.

Halalconsultancy
Wij bieden u als bedrijf richtlijnen aan om de stap naar halalcertificering te vergemakkelijken middels
pre-auditing en voorlichtingen in het kader van bv. “Hoe krijgen cliënten het vertrouwen in uw producten?” en “Wat betekent halal nu eigenlijk in de praktijk voor uw bedrijf”.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
– halalproduct informatievoorziening
– (consumenten) voedingsonderzoek en
– richtlijnen halalcertificering
zie ook https://www.ikeethalal.nl/halalconsultancy/

H
alalnieuws
We bieden regelmatige artikelen rondom halalvoeding in de media aan.
Zeer informatief en ideaal om up to date te blijven zie info  KLIK HIER.

Halal Promotie
Bent u producent of verkoopt u 100% gegarandeerde halalproducten?
Naast halaleducatie en informatievoorziening via voorlichtingen, artikelen en advisering over halalvoeding helpen we ook bedrijven de mogelijkheid om de halalmarkt op te gaan en daarin bewuste keuzes te maken bij hun inkoop. We zorgen dat van bedrijven, overheden en instellingen hun product of boodschap bij de juiste doelgroep terecht komt.

Bij het trachten te realiseren van haar missie hanteert het Voorlichtingsbureau Halalvoeding 
overigens niet alleen een ‘pull’ benadering richting consumenten.  
Simultaan wordt namelijk – via een ‘push’ spoor – getracht om producenten aan te zetten tot het vergroten van het aanbod van verantwoord halal en duurzaam voedsel.  
Alleen dan heeft het immers zin om bij consumenten tot de beoogde gedragsverandering te komen. 
Mail uw productinformatie naar info@ikeethalal.nl zodat wij de consument correcte informatie kunnen bieden omtrent uw product.  
Adverteren is ook mogelijk op deze site tegen interessante tarieven!

M
aatschappelijk verantwoord ondernemen
Voorlichtingsbureau Halalvoeding streeft naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid waardoor wij graag ondersteuning bieden aan lokale bedrijven, organisaties, goede doelen, gezondheidscampagnes en onderwijs, zoals het aanbieden van afstudeeropdrachten en stages.
Zo bieden wij als leerbedrijf begeleiding aan studenten die onderzoek verrichten op het gebied van dieet maar ook in de halalmarkt.

Mariam Aaras, diëtist, halalconsulent
Geregistreerd bij Kwaliteitsregister Paramedici(KP), KP nummer 19907217589 Diëtisten

 

Meer info? Mail naar info@ikeethalal.nl
of bel  0619908657

Impressie van de activiteiten van Voorlichtingsbureau Halalvoeding : KLIK HIER

Download GRATIS de FOLDER

Voorlichtingsbureau Halalvoeding

 

___________________________________________________________________________________________________________

HISTORIE
Voorlichtingsbureau Halalvoeding  

 

Even mezelf voorstellen! De site voor en door u gemaakt!      

Mijn passie in de praktijk!
Mijn naam is Mariam Aaras, afgestudeerd in 2000 als diëtist bij de opleiding HBO-Voeding en diëtetiek.

De interculturele keuken is zeer fascinerend en vooral als je deze vanuit gezondheids- en dieetperspektief bekijkt.
Als diëtist heb ik een brede kennis van voeding opgedaan omdat de studie zeer algemeen was.
Door veel vragen van collega diëtisten en hulpverleners omtrent “voedingsvoorlichting en dieetbegeleiding bij allochtonen” ben ik als bruggenbouwer behoeften gaan peilen onder de Nederlandse moslims met verschillende culturele achtergronden.

Ik liep gedurende deze tijd tegen het begrip ‘halal’ aan. Dit begrip is onder de Nederlandse bevolking nog een vaag en onbekend begrip. Wat is halal? Wat is haram?
Hoe gebruikt men het in de praktijk en waar loopt men tegen aan. De passie om dit nader uit te zoeken kreeg ik door mijn ervaring in een verpleeghuis en psychiatrie instelling. Als diëtist schreef ik daar “moslimmaaltijden”voor die achteraf bij navraag in de grootkeuken alleen “varkensvleesvrij” bleken te zijn. Als praktizerende moslima stuitte dit tegen mijn borst, wetende dat halal veel meer inhoudt dan alleen ‘varkensvleesvrij’ voedsel.

Dit zette mij aan het denken en en bracht mij op het idee om verschillende halal certificeringsbureau’s te benaderen om verduidelijking te krijgen.
Vanaf 2006 ben ik via internet zelf op onderzoek uit gegaan en ontdekte dat de informatie omtrent halalvoeding zeer onderbelicht is in Nederland. Hierdoor is misbruik van de term halal toegestaan en valselijk halal niet strafbaar doordat halal er niet een landelijk keurmerk is. Vele mensen worden hierdoor slachtoffer, in het bijzonder de consument, die niet zelfstandig de oorsprong van zijn/ haar voedsel kan achterhalen. Via Hyves ben ik toen de consumenten info gaan verschaffen aan de hand van de vele vragen die gesteld werden. Ook via facebook ben ik erg actief om de consumenten bewust te maken van gezonde halalvoeding en hulpvragen online te beantwoorden. Daarnaast internationaal een netwerk opgebouwd met experts.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Mijn streven om bewustwording van eigen eetgedrag, twijfelachtige zaken van bij voedingsproducten, dier en welzijn bij halalvlees te belichten en te benadrukken zijn items die veel mensen aanspreken.

De religieuze waarde en betekenis van gezondheid, halalvoeding en hoe daar mee om te gaan trok veel leden op mijn aangemaakte Hyves en Facebook. Door de enorm groeiende behoefte aan meer informatie en zeer betrokken enthousiasme van mijn leden op social media is mijn passie tot specialisatie uitgegroeid.
Na ruim 3 jaar bezig te zijn en de nodige steun en aanmoediging van collega diëtisten en door veel vraag van diverse hulpverleners die graag kwalitatief betere patiëntenzorg willen leveren bij de moslimbevolking maar vaak tekort schiet,
heb ik besloten nu mijn kennis en kwaliteiten te delen via deze website.

Anonimiteit/ beroepsgeheim
Via internet gaf ik anoniem en vrijwillig voedingsadviezen aan mijn leden. Door deze werkwijze trok ik een geïnteresseerde, bewuste doelgroep maar ook juist een doelgroep die in de praktijk de stap naar een diëtist niet snel zouden maken maar hier eigenlijk een grote behoefte aan had. Mijn ervaring is dat men via internet makkelijker en opener over de problemen, die zij in de praktijk tegen komen, spreekt en dat ik hierdoor vaak diepere maar ook complexere situaties tegen ben gekomen.

Holistische visie
Door mijn ervaring en de post HBO cursus NLP ben ik meer naar de mens in zijn geheel gaan kijken wat raakvlakken heeft met de visie binnen de islamitische voedingsleer. Aangezien ik merkte dat er veel behoefte was onder moslims omtrent natuurgeneeswijze en de voedingsgewoontes vanuit islamitisch perspectief en halalregelgeving ben ik me daar in verder gaan specialiseren. Door deze samen te combineren indien er naar gevraagd wordt, zie ik dat zo optimaal mogelijk cliënten voedingsadviezen kan bieden die aansluiten bij hun behoeften.

Mail naar info@ikeethalal.nl voor het maken van een afspraak.

Mijn dank gaat uit naar alle vrijwilligers die bij hebben gedragen tot het opzetten van deze website!

Halalvoeding

https://www.youtube.com/user/halalvoedinghttps://twitter.com/Ikeethalal https://www.linkedin.com/in/mariam-aaras-2466a557/     

Halalvoeding

Fb gewijzigd in 2024: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092009045017https://www.facebook.com/profile.php?id=100092009045017